Inbreng bij verzamelwet vereenvoudiging vergunningen

maandag 02 april 2007 11:31

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van voorliggend voorstel. Deze leden waarderen de inzet van het kabinet om de regeldruk te verminderen. Waar regels overbodig zijn is het goed dat er kritisch naar gekeken wordt en waar nodig de regels komen te vervallen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben echter vraagtekens bij de uitwerking van de staatssecretaris met betrekking tot het laten vervallen van de goedkeuringsverplichting van de personeelsinstructie van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Zoals het advies van de Raad van State ook vermeldt hebben beveiligingsorganisaties en recherchebureaus een taak bij het voorkomen van criminaliteit, waarbij verschillende belangen gemoeid zijn. Wordt met het loslaten van de plicht tot het laten goedkeuren van personeelsinstructies controle niet bemoeilijkt en verliest de Minister van Justitie zijn grip niet op organisaties en bureaus die zich met taken bezig houden die grenzen aan, zo niet overlappen met, het werk van de politie? Waarom wordt de suggestie van de Raad van State niet overgenomen om een voorstel om een standaardinstructie te verplichten, en slechts afwijkingen daarvan voor te leggen aan de Minister van Justitie, zo vragen deze leden.

Acht de staatssecretaris het niet wenselijk dat de standaardinstructie van het ministerie van Justitie als regel geldt, in plaats van een facultatief overnemen hiervan?

De leden van de fractie van de ChristenUnie horen bovendien graag van de staatssecretaris of het niet houden aan de instructie, die nu nog goedgekeurd wordt door de Minister van Justitie, reden is om de vergunning voor het houden van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau in te trekken, en zo ja, hoe vaak dit gebeurt.

Betreffende de wijziging van de Wet personenvervoer 2000 horen de leden van de fractie van de ChristenUnie graag van de staatssecretaris hoe de vervanging van de vergunning voor collectief personenvervoer door de communautaire vergunning plaats gaat vinden. Deze leden zijn benieuwd of dit zonder extra lasten voor de betrokkenen zal plaatsvinden.

Artikel 38 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben vragen bij de intrekking van artikel 38 AWBZ. Hoe gaat de staatssecretaris controleren of zorgverzekeraars alleen AWBZ-zorg verlenen of bestuurlijk of financieel in AWBZ-instellingen deelnemen als daarmee geen risico wordt gelopen? Hoe wordt dit getoetst?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari