Inbreng bij voorlopige rekening 2006

05-04-2007 12:39 05-04-2007 12:39

Ten opzichte van de Najaarsnota is met name de omzetbelasting teruggevallen, terwijl de overige belastingen die samenhangen met de economische ontwikkeling zijn toegenomen. Wat is hiervan de oorzaak?

De onderschrijding van het uitgavenkader bij Voorlopige Rekening is lager dan geraamd bij de Najaarsnota. Dit wordt met name veroorzaakt door een tegenvallende ontwikkeling in de uitvoering van de sociale zekerheid, onder meer vanwege een tegenvaller in de WW. Sinds de Najaarsnota zijn de werkloosheidscijfers verder gedaald. Ook is bekend dat de werkloosheid in de wintermaanden altijd hoger is, waarmee dus rekening gehouden kon worden bij het opstellen van de Najaarsnota. Waarom is er dan toch sprake van een tegenvaller in de WW? Hoe hoog bedroeg de tegenvaller, die samenhing met hogere dan geraamde WW-uitgaven? Is de raming in dit geval een doortrekken van de trend geweest in plaats van een raming op grond van verwachte ontwikkelingen?

De onderuitputting van het FES is lager dan geraamd, door de lagere olieprijzen. De minister is eerder gewezen op de hoge olieprijzen waarmee geraamd werd. Is de raming ook hier meer een doortrekken van de trend geweest? Vindt de minister het daarom wenselijk de ramingen voor de toekomst aan te passen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari