Overleg over beheer- en vervoerplan ProRail

21-03-2007 12:57 21-03-2007 12:57

De heer Cramer (ChristenUnie) oordeelt positief over het centraal stellen van de klant en het ontwikkelen van outputsturing in het vervoerplan. Hij wil bij de evaluatie van de spoorconcessies verder van gedachten wisselen met de regering over de normen hiervoor. De Kamer wil meer aandacht voor punctualiteit, maar ook voor reistijden, aansluitingen en frequenties. Wat vindt de minister van de suggestie van de consumentenorganisaties om positieve stimulansen te geven om de prestatiegrenswaarden te halen?

De prestaties van de NS bij de informatievoorziening zullen na een halfjaar opnieuw worden beoordeeld, maar waarom heeft de staatssecretaris in de brief geen kanttekeningen geplaatst bij andere indicatoren, zoals de richtwaarde voor de kans op een zitplaats? De NS geeft aan dat de kans op bereikbaarheid van een zitplaats in de spits in 2007 70% zal zijn, wat een procent minder is dan de ambitie voor 2006. Moet er in het vervoerplan niet meer aandacht worden besteed aan scenario's voor meerjarige investeringen in materieel en in verbetering van de kwaliteit daarvan?

De heer Cramer ziet het niet als een taak van de Kamer om elk jaar tot in de details over de dienstregeling te praten, maar de Kamer zou zich wel eerder moeten kunnen uitspreken over de ambities, zoals de groei van 5%. De groeimogelijkheden voor het vervoer per spoor zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de beschikbare infrastructuur. Wil de minister zijn visie hierop uiteenzetten? De heer Cramer sluit zich aan bij het verzoek van de heer Roemer om de suggesties van het LOCOV voor de dienstregeling over te nemen, waarbij hij speciaal aandacht vraagt voor de vroege aansluitingen.

De provincie en de grote steden zijn bereid om mee te betalen aan de exploitatie van een nachtnet in Noord-Brabant en de NS heeft ermee ingestemd, maar ProRail heeft nog geen zekerheid geboden. Wil de minister zich hiervoor inspannen?

Ook in het beheerplan staat een verdere ontwikkeling naar outputsturing centraal, maar er wordt nog wel uitgegaan van de ambities uit de Nota Mobiliteit. Deze zijn inmiddels verhoogd, dus dit zal gevolgen moeten hebben voor dit plan. Wanneer zullen deze zichtbaar kunnen zijn? Er is voor 2007 27 mln. voor kleine infrastructuurprojecten gereserveerd, in het vorige beheerplan was het nog 57 mln. Wat zijn de consequenties hiervan? Het wegnemen van knelpunten in de infrastructuur is van groot belang voor het verbeteren van de kwaliteit, dus vanwaar deze verlaging?

ProRail is druk bezig om het onderhoudsplan en het verbeterplan goed uit te werken, maar in de tussentijd is er een risico van "ongeplande niet-beschikbaarheid", die tot omvangrijke storingen in het treinverkeer kan leiden. Zouden de ambities op dit vlak niet wat hoger moeten zijn, gelet op de huidige omvang en de kwaliteit van de infrastructuur, om de zaak in 2009 op orde te kunnen krijgen?

Over de periode 2006-2020 is er een tekort van 944 mln. op de begroting bij de post voor het verbeteren van de infrastructuur. ProRail stelt voor, dit tekort weg te werken door het schrappen van de risico-opslag en het uitstellen van vervangingsinvesteringen. Als dit probleem niet wordt opgelost, zullen de prestaties die in het beheerplan voor de komende tien jaar zijn aangegeven, niet worden geleverd, terwijl de onderhoudskosten zullen stijgen.
ProRail zal zich door het ontbreken van financieringsmogelijkheden in 2007 zeer terughoudend opstellen bij het meewerken aan lokale initiatieven voor het bevorderen van de veiligheid op overwegen. Wat zijn de ambities van de minister op dit punt?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari