Inbreng bij wijziging Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

04-04-2007 14:26 04-04-2007 14:26

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen. Zij constateren dat het wetsvoorstel voortvloeit uit de wens van het kabinet om tot verbetering van de dienstverlening door de overheid te komen. In dat verband vragen deze leden waarom er nu niet voor gekozen wordt eenmalige gegevensuitvraag bij alle overheidsdienstverlening in te voeren?

Voorts vragen deze leden waarom er niet voor gekozen is alle indicaties die CWI, UWV, gemeenten en SVB verrichten, in het wetsvoorstel mee te nemen. In het bijzonder noemen zij de WSW, waar toch ook sprake is van gegevensuitvraag en overdracht?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de staatssecretaris of CWI gegevens die al bij UWV aanwezig zijn in de polisadministratie, of bij gemeenten in het GBA, ook dient uit te vragen, wanneer de set gegevens vervolgens weer teruggestuurd wordt naar UWV resp. gemeenten? Is het in dit geval niet verstandiger dat CWI het burgerservicenummer overdraagt, waarna de volgende instanties in de keten van werk en inkomen zelf de gegevens uit de basisregisters haalt, zo vragen deze leden?

Het wetsvoorstel regelt ook dat werkgevers op verzoek of uit eigen beweging potentiële persoonsgegevens, verkregen uit een sollicitatie, aan betrokken instanties mogen doorgeven. Dient de potentiële werkgever een sollicitant hiervan vooraf op de hoogte te stellen en kan een sollicitant dit weigeren, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie?

Om tot eenmalige gegevensuitvraag te kunnen komen, moeten alle gegevens digitaal overdraagbaar zijn. De leden van de ChristenUnie fractie vragen of het digitaal overdragen van gegevens tussen de ketenpartners al helemaal is ingeregeld en of dit op alle plaatsen al werkt?

De staatssecretaris geeft aan dat het invoeren van eenmalige gegevensuitvraag een groeipad kent. Hoe ziet dit groeipad er volgens hem uit, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie? En welke gegevens gaat hij in de loop van de tijd onder de eenmalige gegevensuitvraag brengen, zo vragen deze leden?

Een aantal belangrijke aspecten die samenhangen met het digitaal klantdossier en de eenmalige gegevensuitvraag, worden in lagere regelgeving verder uitgewerkt. Het betreft hier elementen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het dossier, zoals de verantwoordelijkheid over het beheer en de informatiebeveiliging. Waarom is er voor gekozen deze aspecten niet in het wetsvoorstel uit te werken, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie?

Het uitvragen van gegevens uit basisregisters en het verwerken van wijzigingen in deze registers, brengen kosten met zich mee voor de betrokken organisaties, die met de basisregisters werken. De staatssecretaris noemt in het wetsvoorstel alleen de ontwikkelingskosten voor het digitaal klantdossier, maar niet de kosten die samenhangen met het beheer en de uitvraag van de gegevens. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de staatssecretaris hoe hoog hij de kosten voor beheer en uitvraag raamt?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari