Bijdrage VAO over gewasschade in Aalsmeer

dinsdag 10 april 2007 15:11

De heer Cramer (ChristenUnie):
Mevrouw de voorzitter. De heer Mastwijk zei al dat de oorzaak van de problemen opgehelderd moet worden. Aan de andere kant moet ik constateren dat er al een aantal onderzoeken is uitgevoerd; de bewindslieden hebben hier ook tijdens het algemeen overleg op gewezen.

Het is vervelend dat er geen duidelijkheid is of kan komen. Ik heb tijdens het algemeen overleg gevraagd of er misschien, terwijl er aan oplossingen wordt gewerkt, kan worden teruggeploegd naar de mogelijke oorzaak van de problematiek. De lijn die de minister tijdens het algemeen overleg heeft uitgezet, strookt met onze opvattingen. Wil zij nogmaals toelichten of nader onderzoek dit probleem kan oplossen en op welke termijn die oplossing mag worden verwacht?

Er wordt verschillend gedacht over de vraag hoe nauwkeurig dit onderzoek moet zijn, maar ik dring erop aan dat er nu snel slagen worden gemaakt om de problemen te kunnen oplossen. Zorgvuldigheid is belangrijk in dezen en in de motie wordt daarop aangedrongen. In die zin steun ik de motie.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari