Overleg arbeidsmarktbeleid

21-03-2007 13:56 21-03-2007 13:56

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) vindt het jammer dat ondanks
de aantrekkende economie de werkloosheid onder 45-plussers nog steeds
niet daalt. Werpt het actieplan inmiddels zijn vruchten af? Kan er een
speciale banenmarkt voor ouderen komen bij het CWI?

– Wil de minister zelfstandig ondernemerschap van ouderen stimuleren?
Kan ervoor worden gezorgd dat ouderen die als zelfstandige willen
starten geen weerstand ondervinden bij arbeidsongeschiktheidsverzekering
en pensioenopbouw?

– De poortwachterscentra zijn een goed initiatief, maar werkgevers
zouden meer aandacht moeten schenken aan een leeftijdsbewust
personeelsbeleid.

– Wil de minister initiatieven van werkgevers om werkloosheid te
bestrijden actief ondersteunen?

– Is de staatssecretaris van mening dat de aanbevelingen van de Stichting
van de Arbeid voldoende grond bieden voor een actieve aanpak
van discriminatie op de werkvloer?Hoe staat het met uitvoering van de
motie-Huizinga-Heringa op dit punt?

– Neemt het kabinet de aanbevelingen van de Taskforce Jeugdwerkloosheid
over?

– Biedt een banenmarkt voor arbeidsgehandicapte jongeren voldoende
soelaas? Wordt tijdens de participatietop apart aandacht aan deze
doelgroep besteed?

– Vindt de minister het ook niet merkwaardig dat een tewerkstellingsvergunning
nodig is voor asielzoekers die stage moeten lopen voordat
zij hun opleiding kunnen afronden?

– Kan de Kamer nog invloed uitoefenen op de agenda van de
participatietop? En wat zal de inzet van het kabinet tijdens die top zijn?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari