Bijdrage over de Postwet (Tweede termijn)

19-04-2007 11:36 19-04-2007 11:36

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Mevrouw de voorzitter. Ik dank de staatssecretaris voor het beantwoorden van de vragen, zowel schriftelijk als mondeling. Er zijn voor onze fractie nog wel een aantal punten van zorg overgebleven.


Ik begin met de arbeidsvoorwaarden. Ik heb in eerste termijn aangegeven dat dit punt onze fractie zorgen baart, maar dat wij er in principe een voorstander van zijn dat werkgevers en werknemers dit gewoon onderling regelen. Vervolgens heb ik de staatssecretaris gevraagd, wat hij van plan is, op dit terrein te ondernemen. Zijn antwoord is voor onze fractie niet bevredigend. Hij laat de partijen helemaal vrij en hij meent dat de arbeidsvoorwaarden juridisch goed zijn afgedekt, maar daar heb ik twijfels over. Velen zullen er niet snel toe overgaan om hun zaak bij de rechter te bevechten. Daarom vindt mijn fractie dat de overheid bij deze laatste stap in het liberaliseringsproces moet bevorderen dat het vooruitzicht van nietconcurrerende arbeidsvoorwaarden ontstaat. Met het amendementCrone wordt er bevorderd dat partijen met elkaar om de tafel gaan zitten, en daar is het mijn fractie om te doen.

Ik wil meegaan in de intentie om bedrijven te stimuleren met de bonden in gesprek te gaan over de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden, maar ben er voorstander van dit slechts tijdelijk te regelen. Daarom stelt de ChristenUnie een subamendement voor op het amendement op stuk nr. 22 van de heer Crone, inhoudende een horizonbepaling van vier jaar. Als de concurrentie is uitgekristalliseerd, kan deze arbeidsbepaling wat ons betreft uit de Postwet. Hierdoor is er volgens mij en volgens mijn fractie meer kans op eerlijke en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, zoals de staatssecretaris ook zelf heeft aangegeven in zijn beantwoording in eerste termijn.

De staatssecretaris is uitgebreid ingegaan op het toezichtvraagstuk, maar is eigenlijk niet met oplossingen gekomen. Het komt er in feite op neer dat hij de bal bij de Kamer legt om tijdens de begrotingsbehandeling met voorstellen te komen. Wij spreken op dit moment over de wet en zullen er mogelijk volgende week over stemmen. Ik wil dan ook dat het nu wordt geregeld. Ik heb begrepen dat er een verzoek van de NMA ligt over algemene capaciteitsversterking. Goed toezicht is van belang voor de postmarkt, vooral in de beginjaren van volledige liberalisering. Ik roep de minister dan ook op om voor zover nodig goed toezicht op de postmarkt door eventuele capaciteitsversterking mogelijk te maken. Graag krijg ik een reactie van de staatssecretaris hierop.

Voor het overige lijkt mij het amendement over de kruissubsidiëring voldoende te zeggen. Kruissubsidiëring mag niet. Door het opnemen van een verbod hierop wordt toezicht hierop gelijk mogelijk.

Ik heb in eerste termijn al gezegd dat het level playing field erg belangrijk is voor mijn fractie. Zij zal instemmen met openstelling per 1 januari 2008, indien er zekerheid is dat ook de Duitse markt op hetzelfde tijdstip opengaat. Voorlopig ga ik erin mee dat dit zal lukken, zoals de staatssecretaris heeft aangegeven, omdat het in de Duitse wetgeving is vastgelegd. Daarom verzoek ik de staatssecretaris andermaal om, voordat hij het KB slaat, in overleg te gaan met de Kamer, zodat ook zij kan vaststellen dat inderdaad is voldaan aan de belangrijkste voorwaarde voor liberalisering. Voor mijn fractie betekent dit dat de Duitse openstelling zeer cruciaal is.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari