Overleg over verklaring omtrent gedrag

donderdag 22 maart 2007 11:19

De heer Anker (ChristenUnie) is positief over de aanscherping van de
criteria op basis waarvan bepaald wordt of een VOG wordt verstrekt. Het
is een belangrijke vraag of de VOG-plicht moet worden uitgebreid naar
andere sectoren. Daarbij is ook de vraag van belang in hoeverre men in
zo’n sector bereid is om voorvallen te melden. Als de aanvraag van een
VOG verplicht wordt gesteld, is het echter nog maar de vraag of dit ook
daadwerkelijk in alle gevallen kan worden gehandhaafd. In sommige
gevallen gaat het namelijk om gelegenheidsclubs die incidenteel activiteiten
voor kinderen organiseren.

Dat neemt niet weg dat de heer Anker het een goede zaak vindt om te
stimuleren dat er een VOG wordt aangevraagd. Hiertoe moet een actief
voorlichtingsbeleid worden gevoerd waarin de mogelijkheden duidelijk op
een rijtje worden gezet. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in de statuten van
een vereniging op te nemen dat er een VOG moet worden aangevraagd.
Er kan zelfs worden gedacht aan certificering van organisaties die hun
preventiebeleid goed op orde hebben. Het is echter van belang om meer
verantwoordelijkheid bij de organisaties zelf neer te leggen. Het is voorts
een goede zaak dat de minister een VOG verplicht stelt voor organisaties
die onder Justitie vallen. Hoe wordt de handhaving hiervan geregeld?

Nadere gedachtewisseling
De heer Anker (ChristenUnie) wil graag weten hoe er binnen de aan
Justitie gelieerde organisaties wordt omgegaan met controle op en handhaving
van de VOG-plicht. Dit zou een aardige testcase kunnen zijn voor
de controle en handhaving bij andere organisaties. Is de minister bereid
om dit bij zijn onderzoek te betrekken?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari