Overleg over Europese Raad

woensdag 21 maart 2007 11:35

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) verwelkomt
de goede brief. De door de regering gevraagde onderhandelingsruimte
moet zeker worden geboden. De Europese Unie moet effectiever,
democratischer en transparanter worden. In aanloop naar de Europese
Top in juni moet de regering de eigen standpunten actief uitdragen.
De hoofdlijnen van de brief worden onderschreven. Over tijdpad, procedure
en inhoud van onderhandelingen neemt het kabinet te zijner tijd een
standpunt in. Wordt dit standpunt met het oog op een gedachtewisseling
aan de Kamer bekend gemaakt?

Mevrouw Wiegman merkt op dat in de brief afscheid wordt genomen van
de Europese grondwet. Volgens de regering is er ruimte voor een nieuw
verdrag dat op steun van alle lidstaten kan rekenen. Het Verdrag van Nice
is dan ook geen goede basis voor een EU van 27 lidstaten. Alleen met een
effectiever, democratischer en transparanter EU neemt het draagvlak
onder de bevolking toe.

De brief benadrukt terecht het politieke primaat van de lidstaten. De EU is
niet meer dan een bestuurlijk hulp- en verlengstuk van de lidstaten. Het
streven van de regering om de subsidiariteitstoets te versterken, valt dan
ook in goede aarde. Is de regering van mening dat het Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie integraal in een nieuw verdrag moet
worden opgenomen? Grondrechtenbescherming is toch vooral een
bevoegdheid van de lidstaten?

Mevrouw Wiegman vraagt of de regering van zins is om de Kopenhagencriteria
in een nieuw verdrag op te nemen. Dit kan de criteria en regels
voor uitbreiding inzichtelijk maken en waarborgen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari