Overleg over uitvoering Flora- en faunawet

04-04-2007 12:00 04-04-2007 12:00

De heer Cramer (ChristenUnie) stelt vast dat certificering voor de handel in dieren een prijsopdrijvend effect zal hebben. Wordt dit systeem geborgd door een AMvB?
- Hoe is de financiering van het Groene Hart in de periode 2007-2011 geregeld?
- Hoeveel niet aangepaste kooien van legbatterijen komen er tot het verbod in 2012 nog beschikbaar? Door export van kooien wordt in het buitenland dieronvriendelijke concurrentie opgebouwd. Waarom is er geen sloopregeling?
- Mag de import van legbatterijeieren vanaf 2012 aan de buitengrenzen van de EU worden geweerd? Er moet alles aan worden gedaan om ervoor te zorgen dat de stap met de verrijkte kooi in de EU kan worden overgeslagen.
- Als op het etiket van producten wordt vermeld dat er biologische ingrediënten in zijn verwerkt, kan dit tot een hogere afzet leiden.
- Wordt bij de WTO aangedrongen op aanpassing van de definitie van non-tradeconcerns?
- Leidt het verbod op castratie van biggen tot een importverbod van dergelijk vlees?
- Met een systeem van tracering en labelling kan worden gegarandeerd dat het vlees uit betrouwbare ketens komt. Hiermee kan ook de herkomst van vlees van ritueel geslacht vee worden vastgesteld. Vinden er nog thuisslachtingen plaats?
- Is vergassing van mannelijke eendagskuikens een optie?
- In hoeverre is genetisch gemanipuleerde soja nog duurzaam te noemen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari