Geen commercialisering menselijk lichaam

maandag 23 april 2007 11:11

Straatsburg - Het Europees Parlement (EP) stemt woensdag 25 april over een Commissievoorstel voor geavanceerde therapieën. Binnen het EP is veel discussie over dit voorstel. Hans Blokland tijdens het debat: "Stel iemand heeft financiële problemen en besluit daarom weefsels van zijn lichaam te verkopen om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze situatie is mogelijk als wij het verbod op commercialisering van het menselijk lichaam buiten deze verordening houden".

Er zijn verschillende amendementen ingediend om kiembaanmodificerende medicijnen en geneesmiddelen die afgeleid zijn van mens-dierlijke hybriden te verbieden. “We vragen ons af waarom de Commissie dit niet in de verordening heeft verwerkt”, zegt Hans Blokland. Hetzelfde vraagt hij zich af bij het beginsel van non-commercialisering. "Menselijke weefsels en organen mogen geen commercieel doel hebben en dat moet ook expliciet in deze verordening vermeld worden".

Lidstaten bepalen welke therapieen zijn toegestaan

Het Commissievoorstel gaat over een verordening die de toelating en gebruik van geavanceerde therapieën (gentherapie, somatische celtherapie en weefselmanipulatietherapie) regelt. Dit zijn omstreden therapieen waarbij genetisch materiaal bij menselijke cellen ingebracht wordt, met het doel zieke cellen te genezen. In zeker tien lidstaten van de EU zijn bepaalde geneesmiddelen uit deze categorieën verboden. Blokland: "Ik hoop dan ook dat we deze producten buiten deze verordening kunnen houden om zo de waarde van het menselijk lichaam en de keuzes van de individuele lidstaten te blijven respecteren.

Europees comité voor geneesmiddelen

De verordening wil de autorisatie van geavanceerde geneesmiddelen via een centraal Europees comité (CAT) laten verlopen. Dat betekent dat de nationale autorisatie vervalt. Omdat er zoveel verschil in opvattingen bestaan tussen de lidstaten heeft de Commissie besloten dat landen met een verbod op bepaalde geneesmiddelen, dit verbod kunnen handhaven, ook al bepaalt het CAT dat het geneesmiddel is toegestaan.

Het is echter de vraag of een land zich kan onttrekken aan een door het CAT geautoriseerd geneesmiddel. “Wanneer een producent of land dit aanklaagt bij het Europese Hof van Justitie bestaat de kans dat een land het geneesmiddel alsnog moet toestaan”, aldus Blokland. Via een achterdeur zou er dan getornd worden aan de ethische principes van een lidstaat. Om dit te voorkomen heeft een aantal Europarlementariërs, waaronder Hans Blokland en Bas Belder (ChristenUnie-SGP), amendementen ingediend om de bovengenoemde geneesmiddelen buiten het bereik van deze verordening te houden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari