Overstromingsrisico´s

HPIM1785dinsdag 24 april 2007 15:00

"Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van de hoogwaterrichtlijn zoals die nu voorligt. Het is belangrijk om een wetgevingskader te hebben voor beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s. Daarmee bescherm je het milieu, volksgezondheid en economie. Een laag gelegen land als Nederland is van veel omringende landen afhankelijk op het gebied van waterbeheer.

Lidstaten mogen geen maatregelen nemen die in andere landen tot hogere overstromingsrisico’s leiden.

Een gecoördineerde aanpak is daarom vereist. Daarom hecht ik veel belang aan het begrip solidariteit dat terugkomt in deze voorgestelde richtlijn en meer expliciet aangehaald wordt in de amendementen 48 en 61 van het compromispakket. Naast het begrip solidariteit is het ook van belang dat we de verwachte klimaatverandering en de potentiële gevolgen ervan betrekken bij het opstellen van de risicobeheersplannen voor overstromingen om zo goed voorbereid te zijn op de toekomst".

Aldus Hans Blokland tijdens het EP-debat over overstromingsrisico´s in de EU.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari