Vragenuur over vergunning abortusboot

24-04-2007 10:31 24-04-2007 10:31

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):
Laat ik beginnen met te stellen dat de fractie van de ChristenUnie grote moeite heeft met dit besluit, dat de weg opent voor het uitvoeren van abortussen op internationale wateren. Ik begrijp ook dat er juridisch op dit moment geen ruimte is om een vergunning te weigeren, maar ik vind dat wij dit nog eens goed moeten bezien wanneer de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap in de Kamer wordt besproken. De manier waarop de wet hier wordt toegepast, dus dat je zelfs buiten de landsgrenzen abortus kunt plegen, vinden wij werkelijk onbegrijpelijk.

Ik heb enkele aanvullende vragen. Gaat de vergunningverlening gepaard met subsidieverlening? Heb ik goed begrepen dat Women on Waves afspraken moet maken met ziekenhuizen op het vasteland? Gaat de staatssecretaris toezien op de naleving daarvan en zo ja, hoe?

Staatssecretaris Bussemaker:

Women on Waves heeft inderdaad een subsidieaanvraag ingediend, die door mijn voorgangster is geweigerd. Women on Waves heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Op korte termijn zal daarover worden besloten.

De inspectie stelt in haar rapport dat een lokale samenwerkingsovereenkomst nodig is om de patiëntenzorg en de patiëntveiligheid te verzekeren. De inspectie stelt verder dat in Nederland geen samenwerkingsovereenkomst nodig is, omdat het verlenen van hulp bij complicaties rond een abortus in Nederland voortvloeit uit de erkenningseis van ziekenhuizen. Zij vraagt nu aan Women on Waves om een samenwerkingsovereenkomst voor de nazorg, zodat bij complicaties de verzorging en de veiligheid van de vrouw gewaarborgd is. Hoe die voorwaarde verder vorm krijgt, is aan de inspectie. Zij moet dit soort zaken in overleg met de instelling -- in dit geval Women on Waves -- afhandelen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit zal gaan zoals ik gewend ben van de inspectie, dus zorgvuldig.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari