Buitengrensbeleid

woensdag 25 april 2007 20:00

"Vorig jaar mocht ik samen met collega Deprez een bezoek brengen aan het agentschap Frontex in Warschau. Dat was een bijzonder leerzame ervaring. Het agentschap bestond nog maar kort en het werk was volop in ontwikkeling. Daarbij zijn de verwachtingen van publiek en politiek hooggespannen.

De hooggespannen verwachtingen kunnen leiden tot teleurstellende resultaten. Het mandaat van Frontex is namelijk beperkt. En voor de invoering van snelle interventieteams voor de opvang van immigranten, is het agentschap afhankelijk van de medewerking van de lidstaten.

Op twee punten heb ik echter zorgen over de uitvoering van het voorstel. Misschien kan de Raad antwoord geven en de zorg hierover wegnemen.

Mijn eerste zorg is de beschikbaarheid van mensen en materieel. De lidstaten worden door Frontex ingeschakeld en hebben zich verplicht mee te werken. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen lidstaten zich aan die verplichting onttrekken. Ik hoor graag van Commissie / Raad welke uitzonderingen de lidstaten bedongen hebben. En is dit voldoende omschreven zodat Frontex wel binnen de gestelde termijn mensen en materieel beschikbaar krijgt?

Mijn tweede zorg betreft de coördinatie in de lidstaten. Frontex vraagt immers om specifiek opgeleide mensen. Daarnaast is in het bijzonder in het Middellandse Zeegebied zeewaardig materiaal noodzakelijk. Het lijkt mij dat vooral de defensieorganisatie van de lidstaten in staat is om deze mensen en dat materiaal ter beschikking te stellen. En dat terwijl de justitieministers hierover toezeggingen doen in raadsverband. Zo moet in mijn land de minister van Justitie overleg voeren met de ministers van Defensie en Binnenlandse zaken over de toezegging van mensen en materiaal. Elke minister heeft daarbij zijn eigen belangen.

Kan de Raad aangeven of dit coördinatieprobleem zich ook in andere lidstaten voordoet en in welke mate de defensieorganisaties betrokken zijn?"

Aldus Hans Blokland tijdens het EP-debat over snelle interventieteams 

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari