Vragen over fietsenbergingen in het bouwbesluit

07-05-2007 13:30 07-05-2007 13:30

Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie over fietsenbergingen in het bouwbesluit. (Ingezonden 7 mei 2007)

  1. Kent u het bericht «Grote steden: fietsenschuurtje moet weer in het bouwbesluit»? (1)
  2. Zijn de genoemde percentages voor Amsterdam en Rotterdam met betrekking tot meergezinswoningen zonder individuele berging, een te kleine berging of zonder buitenruimte representatief voor heel Nederland? Beschikt u over cijfers van andere grote steden?
  3. Deelt u de mening dat het niet bevorderlijk is voor het fietsgebruik als bij een groot deel van de nieuwbouwwoningen geen fietsenbergingen worden gerealiseerd?
  4. Onderschrijft u de stelling dat voor het bevorderen van het gebruik van de fiets in de gehele mobiliteitsketen niet alleen voorwaarden voor fietsenbergingen bij gebouwen met een utiliteitsfunctie nodig zijn, maar ook voorwaarden bij gebouwen met een woonfunctie? (2)
  5. Bent u bereid om het Bouwbesluit op korte termijn aan te passen, zodat fietsenbergingen bij gebouwen met een woonfunctie weer verplicht worden en een goede bereikbaarheid van deze fietsenbergingen voor de fiets wordt gegarandeerd? (3)
  6. Bent u bereid in het kader van landelijke evaluatie van het Bouwbesluit specifiek te onderzoeken of de bestaande grenswaarden voor het vloeroppervlak voor fietsenstallingen bij andere gebruiksfuncties, wel voldoende zijn bij publieksaantrekkende functies, zoals supermarkten, en of vereenvoudiging van de systematiek van deze grenswaarden mogelijk is?


Bronnen:
1 Bron: www.fietsberaad.nl 16 april 2007.
2 Tabel 4.62 bouwbesluit 2003.
3 http://www.fietsersbond.nl/?eiw/dossiers_
beheer/1713/detail/wat_kan_de_overheid_
doen_tegen_fietsdiefstal%3F.html

Antwoord
Antwoord van minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). (Ontvangen 14 juni 2007)
1
Ja.
2
Op dit moment wordt landelijk de aanwezigheid en plaatsing van een aparte buitenberging en/of garage (naar woningtype) van in 2006 verkochte woningen in kaart gebracht. Dit vindt plaats in het kader van de «kwaliteitsmodule» van de Monitor Nieuwe Woningen. Resultaten worden juli 2007 verwacht. In hoeverre deze uitkomsten overeenkomen met de cijfers uit de onderzoeken van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam is vooralsnog niet te zeggen. Eerst dan zal blijken of de cijfers uit Amsterdam en Rotterdam representatief zijn voor heel Nederland. Over cijfers van andere grote steden beschik ik op dit moment niet.
3
Ja, naast andere voorwaarden waarmee het fietsgebruik wordt bevorderd zoals bijvoorbeeld goede fietspaden.
4
Ja.
5
Tot 1 januari 2003, bij inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2003, kende het toenmalige Bouwbesluit een voorschrift dat bij nieuwbouwwoningen een van buiten de woning toegankelijke, afsluitbare bergruimte moest worden gerealiseerd. Dit voorschrift is, met een aantal andere voorschriften, per 1 januari 2003 geschrapt ter verlichting van de administratieve lasten en vermindering van de regeldruk. Verwacht werd dat de marktwerking in voldoende mate zou waarborgen dat buitenbergingen en buitenruimten zouden worden gerealiseerd. De Minister van V&W heeft toentertijd zijn bezorgdheid geuit, vanwege de mogelijke gevolgen voor de sociale veiligheid (preventie fietsendiefstal). Geantwoord is dat er begrip is voor de bezorgdheid en is aangekondigd dat de effecten in de praktijk van het schrappen van het voorschrift zullen worden gemonitord. De uitkomst van deze monitoring (zie vraag 2) wil ik afwachten alvorens een beslissing te nemen over het aanpassen van de bouwregelgeving.
6
Mij zijn geen signalen bekend dat de bestaande grenswaarden voor het vloeroppervlak voor fietsenstalling bij andere gebruiksfuncties en de systematiek hiervan onvoldoende zijn dan wel een probleem vormen. Zonder signalen is er geen aanleiding voor dergelijk onderzoek.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari