Overleg over broeikasgasemissierechten

15-03-2007 09:47 15-03-2007 09:47

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vraagt
naar de taakverdeling tussen de bewindslieden.
De Europese Commissie heeft terecht kritiek geuit op het Nederlandse
toewijzingsplan voor broeikasgasemissierechten. Het is goed dat de
Commissie alle lidstaten op dezelfde manier beoordeelt. Verder is het
goed dat het Nederlandse kabinet zonder verdere protesten gehoor geeft
aan de beschikking van de Europese Commissie, uitgezonderd het gemor
over de kleine installaties. Waarom willen de bewindslieden geen gehoor
geven aan deze kritiek?

De milieuorganisaties hebben gepleit voor een geharmoniseerde, onafhankelijke
CO2-emissienorm voor nieuwe centrales. Een dergelijke brandstof
en technologie onafhankelijke allocatienorm zou duurzame innovatie
stimuleren. Hoe denken de bewindslieden hierover?

De organisaties van de glastuinbouw hebben gevraagd om een zorgvuldige
bepaling van de CO2-ruimte die van de glastuinbouwstreefwaarden
naar de EU-ETS-pot wordt overgeheveld. Zij komen op een lagere
hoeveelheid CO2 uit dan de minister. Wil de minister hierop reageren?
Er is ook geprotesteerd tegen het terugbrengen van de maximale bonus
voor early action naar 10%. Hierdoor zou de CO2-efficiënte decentrale
energieopwekking via de wkk in bijvoorbeeld de glastuinbouw worden
ontmoedigd. Dat zou toch een onbedoeld negatief effect zijn.

De uitdaging voor de toekomst is dat niet de belastingbetaler, maar de
vervuiler betaalt. Dit zal een effectieve prikkel zijn voor energiebesparing
en duurzame energie. Het emissiehandelssysteem kan een manier zijn om
dit te bereiken, maar met het enerzijds gratis uitdelen van rechten, met als
gevolg windfall profits, en anderzijds overallocatie van rechten, zijn essentiële
bouwstenen uit het systeem getrokken. Hiermee zijn het milieu en de
consument geen dienst bewezen.

Mevrouw Wiegman steunt het voorstel van de Europese Commissie om
de uitstoot door de luchtvaart te beperken en de Nederlandse inzet
daarbij. Het wordt hoog tijd dat de milieukosten worden verrekend in de
tarieven. Het opnemen van luchtvaartactiviteiten in het systeem van
emissiehandel en broeikasgasemissierechten is een goede stap in een
goede richting. Wil de minister toezeggen dat zij haar best zal doen om
een emissiefactor van ongeveer 3 naar rato van de klimaatbelasting op te
nemen in het systeem van de luchtvaartemissiehandel?

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) is voorlopig
tevreden over het antwoord van de bewindslieden, ook omdat dit
onderwerp binnenkort bij de behandeling van het project Schoon en
zuinig opnieuw aan de orde zal komen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari