Overleg over het asielbeleid

04-04-2007 10:08 04-04-2007 10:08

De heer Anker (ChristenUnie) zou graag al een wat concretere uitwerking
van de regeling voor een generaal pardon in de brief over dit onderwerp
hebben gezien. Er wordt al twee maanden met de VNG overlegd; zit er wel
schot in de zaak? Wanneer kan er duidelijkheid worden geboden aan de
mensen om wie het gaat, maar ook aan alle hierbij betrokken instanties?
De heer Anker hoopt dat er in ieder geval geleerd is van de twee vorige
pardonregelingen, die procedureel heel ingewikkeld waren.

De heer Anker is blij met de categoriale bescherming van asielzoekers uit
Irak. Verder vraagt hij welke consequenties de staatssecretaris trekt uit de
passage in een ambtsbericht dat christenen in Irak een minderheid
vormen die geen bescherming van een eigen militie geniet.

Ook de heer Anker is erg blij met de verminderde instroom van amv’s. Hij
sluit zich aan bij de woorden van de heer Spekman over de ernst van de
situatie waarin sommigen van hen verkeren. Over de besloten opvang is
hij gematigd enthousiast, het mag geen gevangenis worden. Ook hij pleit
ervoor, de nadruk te leggen op het opsporen van degenen die verantwoordelijk
zijn voor mensensmokkel en mensenhandel.

Nadere gedachtewisseling
De heer Anker (ChristenUnie) wil graag weten of er aan het eind van de
honderd dagen duidelijkheid zal bestaan over de pardonregeling, zowel
voor de mensen die eronder zullen vallen, als voor degenen die de regeling moeten uitvoeren.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari