Overleg over beleggingspolissen

woensdag 04 april 2007 10:13

De heer Cramer (ChristenUnie) constateert dat het bericht in Het Financieele
Dagblad dat de minister de toezegging over onderzoek naar de
kosten van beleggingspolissen niet zou nakomen, verbazing opriep. Als
toezeggingen niet worden nagekomen moet dat allereerst in de Kamer
worden gemeld.

De brieven van 8 en 22 maart hebben op onderdelen duidelijkheid
gegeven over de aanpak die gevolgd gaat worden. De indruk is wel dat de
verzekeraars een zwaar stempel op de te volgen aanpak hebben gedrukt.
Zo staat of valt het collectief repareren van polissen, zowel voor de
toekomst als voor het verleden, met de welwillendheid van de verzekeraars.
De heer Cramer verwacht dat dit uiteindelijk toch leidt tot een
rechtsgang of heeft de minister signalen dat verzekeraars een gang naar
de rechter zoveel mogelijk willen voorkomen en boven alles willen
proberen om er met de Consumentenbond en de consumentenorganisaties
uit te komen?

De verzekeraars hebben gedreigd niet mee te werken aan het onderzoek
en de categorale benadering te blokkeren als de minister het onafhankelijk
onderzoek faciliteert. Dat gaat ver. Zij wekken daarmee de indruk dat ze
iets te verbergen hebben. Waarom is de minister gezwicht voor de druk
van de verzekeraars? Het onderzoek dient een maatschappelijk belang,
namelijk transparantie en het wegnemen van onrust, en kan als zodanig
prima door hem gesteund worden. Deelt de minister deze mening?
Wanneer de minister vasthoudt aan zijn besluit om het niet te faciliteren,
voor wiens rekening komen de onderzoekskosten dan?

De minister moet voldoende uit de voeten kunnen met het onderzoek van
de heer Oosenbrug, zodat maatschappelijke onrust kan worden weggenomen.
Als hij meent dat hij voor dit onderzoek zijn verantwoordelijkheid
kan waarmaken, dan moet hij ook invloed op de inhoud en taakopdracht
kunnen uitoefenen. De minister hinkt in zijn voorstel een beetje op twee
gedachten. Hij kondigt aan dat het feitenonderzoek gestart zal worden,
maar zegt eigenlijk ook dat het verbreed moet worden als uit het andere
onderzoek onvoldoende gegevens komen. De Kamer zal in dezen ook haar
controlerende taak moeten kunnen uitoefenen. De heer Cramer is dan ook
benieuwd naar de taakopdracht van de commissie van Oosenbrug en de
andere commissie.

Als het onderzoek pas eind mei van start gaat, worden de resultaten waarschijnlijk
pas na de zomer bekend. Dan heeft de Kamer ook nog een aantal
andere problemen op te lossen in verband met de begroting. Levert dat
geen problemen op voor een tijdige behandeling, zodat de mensen voor
of in 2008 informatie krijgen? De heer Cramer verzoekt de minister om
fors de turbo erop te zetten.

Nadere gedachtewisseling
De heer Cramer (ChristenUnie) vindt de inzet van de minister helder. Hij
sluit zich aan bij de vraag over de website.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari