Overleg over de wijziging van de Electriciteitswet 1998

dinsdag 03 april 2007 10:28

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) beperkt zich tot het stellen van
de volgende vragen. Wat gaat de minister doen om de betrokken bedrijven
aan de bepaling van de WON te houden en zijn er nog andere mogelijkheden
dan de inzet van de NMa? Hoe en met welk tijdpad implementeert
de minister alle onderdelen van deze wet? Zullen de energiebedrijven
erin slagen om de vette netbeheerder voor 1 juli 2008 te realiseren en
hoe denkt de minister over de voorgenomen fusie van Essent en Nuon?
Ziet de minister de energiemarkt nog steeds op Noordwest-Europese
schaal of is dit inmiddels een illusie geworden? Welke taak ziet zij voor
zichzelf weggelegd in een geliberaliseerde energiemarkt en hoe worden
daarbij de belangen van de consument en belastingbetaler gewaarborgd?

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) ziet uit naar de rapportage van
de DTe en het politieke oordeel van de minister daarover.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari