Overleg over voortgang Wet Inrichting Landelijk Gebied

19-04-2007 11:37 19-04-2007 11:37

De heer Cramer (ChristenUnie) vindt het een prestatie van formaat dat de
twaalf bestuursovereenkomsten tussen Rijk en provincies op 1 januari
2007 zijn ingegaan. Doel van de WILG is een slagvaardige sturing in het
landelijk gebied. Kern is het vaststellen van afrekenbare doelen voor de
provincies, inclusief de verantwoordelijkheid voor realisering daarvan.
Met deze nieuwe aanpak, inclusief rapportages aan de Kamer en de
midterm review in het jaar 2010, moeten de complexiteit en onduidelijkheid
in het beleidsveld tot een oplossing worden gebracht.
– De Rijks- en provinciale gelden zijn aan de EU-fondsen gekoppeld. Is
het bedrag van 486 mln. de maximale bijdrage van de Europese Unie?
– Er bestaat discussie over de vraag hoe de provincies een betekenende
invloed kunnen krijgen op sturing en eigenaarschap van de DLG. Het
rapport laat een grote verdeeldheid in opvattingen zien, zodat het niet
gek is dat er over deze complexe kwestie nog geen kabinetsreactie ligt.
– Waardevol aan «Op weg naar vaste grond» is dat alle partijen beseffen
dat een goed eindresultaat van groot belang is. Hier moet zorgvuldigheid
worden betracht omdat de DLG staat voor een bundeling van
gebiedsgerichte kennis die behouden moet blijven. De partijen moeten
ondanks de spanningen gezamenlijk tot verantwoorde voorstellen
komen. De Kamer moet dit proces niet belasten met het geven van
directieven.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari