Toespraak Eurospirit Joel Voordewind

17-05-2007 13:10 17-05-2007 13:10

Vorig jaar stond ik hier ook. Bij de verkiezingen steunde u de ChristenUnie massaal. We stegen van 3 naar 6 zetels. Daarna de onderhandelingen over een nieuw kabinet. De SP viel al snel af, Groenlinks wilde niet en zo werd de ChristenUnie gevraagd om mee te doen.

En nu dan hebben we een kabinet met 2 christelijke partijen, een christelijke premier Balkenende en een christelijke vice-premier Andre Rouvoet. Een christelijk-sociaal kabinet. Wie had dat gehad een jaar geleden toen ik hier stond?

En wat een mooi regeerakkoord. Thema’s die ook de ChristenUnie centraal had gesteld in zijn campagne, kwamen terug: Speciale aandacht voor Jeugd en Gezin, opkomen voor de kwetsbare groepen en investeren in het milieu.

Andre Rouvoet van de ChristenUnie werd minister van Jeugd en Gezin, er komt een generaal pardon voor asielzoekers, het aantal abortussen zal verminderen door actief aanbieden van alternatieven voor abortus en betere opvang voor zwangere tienermoeders; en er wordt 800 miljoen extra geïnvesteerd in het milieu. Een geweldig resultaat voor Nederland.

Maar daarna kwam er ook kritiek en weerstand van o.m. de PvdA:

- De PvdA vond toch weer niet dat ambtenaren mochten weigeren om homohuwelijken te sluiten

- PvdA wilde toch weer geen alternatieven aanbieden voor abortus

- De coffeeshops mochten best blijven bestaan in de directe omgeving van scholen

Maar uiteindelijk konden we de PvdA aan het regeerakkoord houden en kwam er een brief van staatssecretaris Bussemaker die aangaf wel met alternatieven te komen voor abortus; dat de abortusboot geen subsidie krijgt en gewetensbezwaarde ambtenaren wel de ruimte krijgen om een homohuwelijk te weigeren.

Ook de flitsscheiding wordt weer ongedaan gemaakt. Een scheiding moet bij de rechter getoetst worden juist om de rechten van de zwakke partij, meestal de vrouw te beschermen.

Het resultaat telt.

Intussen is onze minister Rouvoet bezig met

- de aanpak van kindermishandeling;

- een wet die alleen scheiding mogelijk maakt als er een goed ouderschapsplan voor de omgang met de kinderen ligt;

- en is hij bezig met het opzetten van de centra voor Jeugd en Gezin in elke wijk, zodat elke ouder daar advies kan krijgen over opvoeding.

Onze minister Van Middelkoop van Defensie is druk bezig met een NAVO-missie in Afghanistan en het doorvoeren van een gedragscode voor militairen (Eindhoven)

Onze staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat is bezig met het waterbeheer, een zeer actueel thema met de stijging van de zeespiegel en de opwarming van de aarde.

Het is mooi om te zien hoe we nu als christelijke partij mede vorm mogen geven aan de inrichting van ons land. Dat vraagt niet om alleen getuige zijn van de zijkant, maar actief meedenken met de oplossingen zoals God ze ook aanreikt in Zijn woord.

Dat betekent:

- aandacht voor bijstandsmoeders en dus geen plicht om te werken met jonge kinderen.

- aandacht voor jongeren die het niet redden op school

- aandacht en zorg voor mensen in de eindfase van hun leven

- aandacht voor Israel en tegelijkertijd ook zoeken naar een plaats voor het Palestijnse volk

- aandacht voor geloofsgenoten die onderdrukt worden in landen als Noord Korea, Pakistan en China

- bouwen aan hoop en een nieuw leven voor drugsverslaafden en prostituees.

Ik wil tenslotte nog in het bijzonder 1 onderwerp bij u onder de aandacht brengen: De Jeugdzorg.

Vorig zomer werden de lichaamsdelen van het 12 jarige meisje Gessica in de Maas teruggevonden, het zogenaamde Maasmeisje. Justitie verdenkt haar vader ervan dat hij haar heeft omgebracht.

Gisteren werd bekend dat uit onderzoek van de inspecties blijkt dat de coördinatie tussen jeugdzorg, huisarts en school ontbrak en dat ze onderling geen informatie uitwisselden.

Elke instantie sprak van een zorgelijke, maar niet heel ernstige situatie. Zo konden ze haar situatie niet goed inschatten omdat er geen overleg was en dus geen totaalbeeld.

We herinneren ook onlangs nog de dood van het 4 jarige jongentje Lucas in Amsterdam-Noord en het meisje Savanna uit Alphen aan de Rijn gedood door mishandeling en gevonden in de achterbak van de auto van haar ouders.

Onze gezinnen zouden een veilige plek voor kinderen moeten zijn, maar helaas komt juist in gezinnen het meeste geweld voor. Jaarlijks worden 160.000 kinderen mishandeld en komen er 50 kinderen daarbij om. Voorheen dachten we dat het maar maximaal om 80.000 kinderen zou gaan.

Nog meer cijfers:

- Ruim achthonderdduizend kinderen hebben elke jaar hulp nodig van de jeugdzorg en dit aantal neemt elk jaar toe. Dat is 1 op de 8 jongeren.

- Zelfmoord onder jongeren tussen de 15 en 23 jaar is doodsoorzaak nr 1 in Nederland. (voorbeeld noemen van moeder en begrafenis)

- 1 op de 12 jongeren is depressief, dat zijn 300.000 jongeren.

- Nederlandse jongeren zijn op Ierland na, de zwaarste drinkers

Toegegeven met 80% van onze jongeren gaat het goed, maar daarmee mogen we niet achterover leunen.

Oorzaken van ontwrichting jongeren:

Meestal is er sprake van instabiele gezinnen of éénoudergezinnen in combinatie met armoede, waarbij ook de moeder nog werkt ‘s avonds. Veel ontwrichting in met name allochtone gezinnen, Surinaams en Antilliaanse gezinnen. 50% van de Antilliaanse kinderen groeit op in éénoudergezinnen.

Er is dus om allerlei ook wel weer begrijpelijke redenen onvoldoende aandacht, betrokkenheid en liefde. Een-ouder gezinnen zijn daarvoor in het bijzonder kwetsbaar, bijvoorbeeld door het ontbreken van een vader als rolmodel.

Belangrijkste oplossingen

We kijken allereerst naar de overheid. De wachtlijsten in de jeugdzorg, het tekort te kort aan pleegouders en de afstemming tussen verschillende instanties als jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugdbescherming. Hierdoor zitten op dit moment bijv. 1200 jongeren in gevangenissen terwijl ze in de jeugdzorg horen. Andre Rouvoet heeft hier meer dan zijn handen vol aan.

Maar wij hebben als christenen ook een taak. Omzien naar onze buren, familie, vrienden, mede geloofsgenoten. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen. Eens oppassen voor moeders die er alleen voor staan. Een vader zijn voor kinderen die geen vader hebben. Jezus gaf ons het goede voorbeeld.

Bijbelse opdracht, zorg voor kinderen:

• Kinderen, de grootste in het Koninkrijk; Mattheüs18:5 Wie een kind met open armen ontvangt, uit liefde voor mij, ontvangt mij. Maar als iemand één van deze kinderen die in mij geloven, op het slechte pad brengt, zou het beter voor hem zijn dat hij met een zware steen om zijn nek in zee werd gegooid.’

• Jezus zegent de kinderen; Mattheüs 19:13-15 13: ‘Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, 14 zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ 15 En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder.’

Conclusie:

Kinderen zijn zeer kwetsbaar en afhankelijk van onze zorg. Als ChristenUnie zullen we ons blijven inzetten voor Jeugd en Gezin met Andre als onze eigen minister.

Het uitreiken naar kinderen, zoals Jezus de discipelen opriep om de kinderen tot hem te laten komen, dat is wat mij zeer motiveert om actief te zijn in de politiek. Daarvoor wil ik me de komende jaren gaan inzetten. Want een gezonde ontwikkeling van kinderen, is de beste investering in de toekomst van dit land.

Ik rond af: Het zijn hectische tijden en we verkeren in ons land in een nieuwe fase. We wachten nu op de uitwerking van het regeerakkoord half juni en dan zullen er veel debatten komen nog voor de zomer.

Onze positie als ChristenUnie is veranderd. Voor ons geen medialuwte meer. Alles wat we zeggen wordt uitvergroot. Niet iets om voor te vrezen, wel om mee rekening te houden. Onze rollen zijn nieuw ook in het land met zoveel gedeputeerden, de wethouders in de provincies.

Maar onze basis is bekend en gemeenschappelijk: Gods woord en de leiding van zijn Geest. De geest die met Pinksteren over ons werd uitgestort.

Van u vragen we om ons kritisch te volgen en ons scherp te houden. Zulke mensen hebben we nodig. Maar ook mensen die achter ons staan, biddend achter ons staan. Want alleen vanuit die basis kunnen we ons werk doen. Ik hoop dat u ons daarin wilt steunen.

Ik wens u een heel goed congres toe. God zegen u!

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari