Voorstel voor lastenverlichting op waterbeleid aangenomen

vissen_met_de_uk172_076.jpgdinsdag 22 mei 2007 17:17

Vanmiddag heeft het Europees Parlement een voorstel aangenomen voor een richtlijn over milieunormen voor het oppervlaktewater. De ChristenUnie-SGP heeft met succes gepleit voor een lastenverlichting voor lidstaten. De twee ingediende amendementen, tegen onevenredig hoge kosten en tegen het meetellen van verontreiniging uit het verleden als nieuwe verontreiniging, werden aangenomen.

De voorgestelde richtlijn is een uitwerking van de Kaderrichtlijn Water (KRW), om de verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen. Het vanmiddag aangenomen voorstel wil een hoog beschermingsniveau bieden tegen risico’s veroorzaakt door de prioritaire stoffen. Dat zijn gevaarlijke stoffen die op een lijst van de Europese Commissie zijn vermeld. De richtlijn stelt daarom voor milieukwaliteitsnormen vast te stellen. Het is aan de lidstaten welke specifieke maatregelen ze nemen om aan deze normen te voldoen.

Hans Blokland vindt het een waardevol voorstel. “Het voorstel mag echter niet leiden tot een overbodige lastenverzwaring”. Hij heeft daarom twee amendementen ingediend om dat op deze punten te voorkomen. De gestelde milieukwaliteitsnormen zijn op bepaalde plaatsen technisch onhaalbaar of ze geven aanleiding tot onevenredige sociale of economisch kosten. “Omdat de kosten dan hoger zijn dan de milieubaten, moet er een uitzonderingspositie komen voor die locaties. Overigens staat dat in de KRW ook genoemd”, aldus Hans Blokland.

Het tweede amendement betreft de inventarisatie die landen moeten maken van de emissies, lozingen en verliezen van de prioritaire stoffen. In het sediment op rivier- en zeebodems liggen gevaarlijke stoffen opgeslagen tengevolge van verliezen en lozingen in het verleden. Door bijvoorbeeld turbulentie van scheepvaartverkeer en getijdenwerking komen die verontreinigende stoffen nu vrij uit het sediment. “Het gaat hier dus om verliezen uit het verleden die niet meegeteld moeten worden als nieuwe verliezen. Dat zou teveel druk leggen op de inspanningen van de lidstaten”, zegt Blokland. Hij is verheugd dat de meerderheid van het Europees Parlement voor deze lastenverlichting heeft gestemd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari