Debat met Balkenende over toekomst Europa

23-05-2007 13:28 23-05-2007 13:28

Premier Balkenende spreekt vanmiddag tijdens het EP-debat over de toekomst van Europa en de vormgeving van een verdrag voor de EU. Bas Belder (ChristenUnie-SGP) tijdens het debat: "Als Nederlands parlementslid ben ik bijzonder ingenomen met uw komst naar het Europees Parlement. In dit Huis is sinds het ‘nee’ tegen de Europese grondwet van ons land te vaak over Nederland gesproken in plaats van met Nederland.

Roulerend triovoorzitterschap
Het zal duidelijk zijn dat ik in grote lijnen instem met de inzet van de Nederlandse regering. Toch wil ik u enkele aanbevelingen doen ter voorbereiding van de Europese Raad van 21 en 22 juni. In de eerste plaats deel ik uw moeite met de ‘constitutionele’ aspiraties van de grondwet. Ik denk dan aan de introductie van een vaste voorzitter. Deze figuur zal spoedig uitgroeien tot een Europese president. Ik stel daarom een roulerend triovoorzitterschap van anderhalf jaar voor, gevormd door een grote, een middelgrote en een kleine lidstaat. Hierdoor wordt onnodige machtsconcentratie rond een vaste voorzitter voorkomen en behouden alle lidstaten op gelijkwaardige basis uitzicht op een plaats in het voorzitterschap.

Grenzen EU
Ik steun uw wens om de criteria van Kopenhagen in het nieuwe verdrag op te nemen. Het is echter evenzeer nodig om in dit nieuwe verdrag uitsluitsel te geven over de grenzen van de Unie. Hier hebben de burgers en de buren van de EU recht op. Ik denk daarbij concreet aan het bieden van uitzicht op een EU-lidmaatschap op lange termijn voor landen als Oekraïne, Moldavië en Wit-Rusland. Dit in combinatie met een krachtig nabuurschapsbeleid om deze landen te helpen structurele problemen op te lossen.

Bevoegdheid EP
Ik ervaar enige aarzeling bij uw voorstel om nationale parlementen de bevoegdheid te geven wetgevingsvoorstellen van de Commissie te blokkeren. Ik denk dat het beter is om het Europees Parlement de bevoegdheid te geven een voorstel van de Commissie te weigeren, waarbij de nationale parlementen hun zorgen aan het EP kenbaar kunnen maken. Deze weg lijkt mij institutioneel gezien meer zuiver en versterkt tegelijkertijd de interparlementaire samenwerking tussen het EP en de nationale parlementen. Ik hoor graag hoe u over deze punten denkt".

Congres over toekomst van de EU
De ChristenUnie-SGP eurofractie presenteert op 1 juni in Rotterdam haar brochure ‘Verder zien, Uitzicht op een nieuw Europees verdrag’. In deze brochure wil de fractie een helder en constructief antwoord geven op de vraag hoe we verder moeten met Europa na het nee tegen de grondwet.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari