Overleg over diervoeders

24-05-2007 10:12 24-05-2007 10:12

Voorzitter, de ontwikkelingen m.b.t. voedselkwaliteit en diervoeders laten wat de ChristenUnie betreft in algemene zin een vertrouwenwekkend beeld zien. Het aantal incidenten en crises is de laatste jaren gering en in aantal en omvang afnemend. Dat is een zaak om dankbaar voor te zijn.

Vroegere incidenten hebben ertoe geleid dat het beleid voor wat betreft draaiboeken, plannen, overleg met betrokken bedrijfsleven en verdeling van verantwoordelijkheden, tegenwoordig aanzienlijk adequater geregeld dan vroeger.

De nadruk ligt op preventie van risico’s, ketenverantwoordelijkheid en traceerbaarheid en dus transparantie.

Wat dat betreft mist mijn fractie in het geheel aan thema’s waar we in de voorliggende stukken over kunnen lezen een aparte behandeling van contaminatie (vervuiling) met genetisch veranderde bestanddelen van het veevoer en van daarvan afkomstige producten.

Vervuiling van de veevoer en de voedselketen met GGO’s (genetisch veranderde bestanddelen) is, in het licht van de keuzevrijheid van boeren en consumenten even verwerpelijk als vervuiling met b.v. dioxine. Gezien de specifieke aspecten van dit probleem hadden wij eigenlijk verwacht dat op dit punt in de beleidsstukken en in de draaiboeken apart aandacht zou worden gegeven. Gezien de toename van toelatingen van gentechgewassen en de steeds verdere mondiale spreiding is dit een thema waar meer aandacht voor zou moeten komen.

Wil de minister toezeggen aan dit punt in een aparte brief nog eens specifiek aandacht te besteden? In zo’n brief zou dan aandacht moeten worden besteed aan de regels m.b.t. de scheiding van stromen van GGO- vrij en GGO-houdend voor zowel veevoer als andere voedselstromen. Verder zou aandacht moeten worden gegeven aan de tracering en labeling van GGO’s, de controle, de sancties en de volledigheid van de regelgeving.

Dit is een actueel thema gezien het feit dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) recent nog een partij maisgluten welke was vervuild met een binnen Europa niet toegelaten genetisch veranderde maissoort, uit de markt heeft gehaald. De vraag is of dit een incident was of dat er vrijwel structureel sprake is van vervuiling met GGO’s. Eerdere berichten stemmen ons niet gerust. Kortom wilt u dit eens als totaalplaatje in beeld brengen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari