Bijdrage debat over de Wet veiligheidsonderzoeken

donderdag 31 mei 2007 11:38

De heer Anker (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik ben blij met de beantwoording van de minister op alle vragen die zijn gesteld en met name met de inzet die zij wil gaan plegen om de wettelijke termijn van acht weken te gaan halen. Ik zal daarom waarschijnlijk ons amendement gaan aanhouden. Voor ons is wel belangrijk dat die meldfunctie wordt uitgevoerd. Dat is so wie so netjes tegenover de werkgevers en het telefoontje komt anders toch wel een keer. Het geeft ook aan dat de dienst pro-actief de verantwoordelijkheid neemt om te melden dat men ermee bezig is, maar dat het niet lukt binnen de gestelde termijn.

De voorzitter:
Mijnheer Anker, een motie kunt u aanhouden, maar een amendement niet. Die kunt u alleen intrekken.

De heer Anker (ChristenUnie):
Dan trek ik bij deze het amendement in.

De voorzitter:
Het amendement-Anker (stuk nr. 7) is ingetrokken.

De heer Anker (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik trek dat amendement ook in omdat wij blij zijn met de inzet van de minister. Wij zullen de motie van de heer Schinkelhoek steunen, om de wens van de Kamer op dat punt te onderstrepen. Juist dan is het niet verstandig om het achterdeurtje van de verlengde termijn open te gaan zetten. Daarom trekken wij het amendement in. Verder wachten wij de rapportages af, evenals de bespreking van het jaarverslag en het plan van aanpak. Wij blijven het volgen. Dat heeft de hele Kamer al uitsproken vandaag. Wij hopen dat het snel beter mag gaan met deze onderzoeken.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari