Overleg over brandweerzorg

18-04-2007 09:35 18-04-2007 09:35

De heer Anker (ChristenUnie) onderschrijft het IOOV-rapport. De VNG en
de vrijwilligers hebben echter terecht aangevoerd dat het niet zo dramatisch
is gesteld met de brandweerzorg als sommige media stellen.
– Regionalisering is een middel en geen doel op zich; het is goed dat het
regeerakkoord stelt dat deze niet verplicht wordt. Op lokaal niveau
moet maatwerk worden geleverd.

– Gemeenteraden zijn vaak onvoldoende op de hoogte van het
brandweerwerk. De veiligheid moet explicieter worden meegenomen
in het debat en de besluitvorming.

– Hoe wil de minister de werving van vrijwilligers stimuleren? Dit onderwerp
moet expliciet aan de orde komen bij het instellen van veiligheidsrisico’s
en het sluiten van een bestuursakkoord met de VNG.

– In het wetsvoorstel inzake de regionalisering worden normen opgenomen
over de brandweerzorg. Te strakke uniformering op dit vlak
zorgt er echter voor dat men er op lokaal niveau niets mee kan.

– Wat is de rol van de brandweer in het op regionaal niveau opzetten
van multidisciplinaire informatiesystemen? Hoe wordt ervoor gezorgd
dat verschillende regionale systemen op elkaar aansluiten?
– Het maken van een inhaalslag bij het verlenen van gebruiksvergunningen
is belangrijk. Dit mag er echter niet toe leiden dat andere taken,
zoals handhaving, worden verwaarloosd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari