Overleg over het huurbeleid

19-04-2007 10:03 19-04-2007 10:03

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) is ook positief over het onder
het nieuwe kabinet ingezette huurbeleid. Zij heeft wel vragen over de
eventuele verschuiving van de datum van de jaarlijkse huurverhoging van
1 juli naar 1 januari. Een nadeel van een dergelijke verschuiving zou zijn
dat een minder directe relatie tussen het huurverhogingspercentage en
het inflatiepercentage ontstaat omdat het inflatiepercentage van het voorgaande
jaar pas in januari bekend wordt gemaakt.

Hoe verhoudt dit zich tot het kabinetsbeleid waarin de jaarlijkse huurstijging is gekoppeld aan
de inflatie? Er is nog geen goed zicht op de gevolgen van een verschuiving
van de huurverhoging. Is de minister bereid om daar onderzoek naar
te doen voor zij besluit om de datum te verschuiven? Wanneer kan zij de
Kamer berichten over de resultaten van een dergelijk onderzoek?
De minister is voornemens om voor de zomer afspraken te maken met de
woningcorporaties over hun bijdrage aan de betaalbaarheid van het
huren. Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, heeft in een
brief aan de Kamercommissie gesteld dat hun bijdrage met het inflatieverhogende
huurbeleid op een generieke manier wordt ingevuld. Wat is
de visie van de minister op deze stelling? Vinden de woningcorporaties
wellicht dat zij al genoeg hebben gedaan?

Wat bedoelt de minister overigens met de opmerking in haar brief van
29 maart 2007 dat «het huurbeleid in de onderhandelingen met de
woningcorporaties aan de orde kan komen»? Komt het huurbeleid niet
sowieso aan de orde vanwege het aanbod van de woningcorporaties om
bij te dragen aan een huurverlaging voor met name de laagste inkomens?
Kunnen de onderhandelingen met de woningcorporaties nog tot grote
veranderingen in het huurbeleid leiden? Wat is de onderhandelingsruimte?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari