Overleg over Sudan

24-04-2007 10:26 24-04-2007 10:26

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) is enigszins
moedeloos over de resultaten van het Afrikabeleid dat sinds 2004
wordt gevoerd en over de situatie in Sudan. In Sudan zijn al meer dan
twintig jaar conflicten die een verwoestende uitwerking hebben op dat
land. De omvang van de humanitaire crisis is nauwelijks te bevatten. De
internationale inspanningen om deze situatie te keren verlopen uiterst
moeizaam, maar toch heeft de internationale gemeenschap hierin een rol
te spelen. Mevrouw Wiegman stemt dan ook in met verlenging van de
Nederlandse personele bijdrage aan UNMIS met een jaar.

Welke verwachtingen zijn er over de voortgang bij de implementatie van het veiligheidsprotocol
en van de CPA? Deze is een voorwaarde voor stabiliteit en wederopbouw.
Waarom wordt het aantal militaire waarnemers van UNMIS
verminderd van 750 naar 625? Heeft dit te maken met het afstoten van
taken of kostenoverwegingen?

De humanitaire situatie in Darfur wordt nog steeds slechter. Alle inspanningen
moeten erop zijn gericht om te zorgen dat er snel een vredesmissie
van AU en VN komt. De Sudanese regering heeft hier eindelijk mee
ingestemd, maar ontplooit tegelijkertijd allerlei activiteiten die het werk
van deze missie bemoeilijken. Alle mogelijkheden moeten worden benut
om druk uit te oefenen op de Sudanese regering om deze activiteiten te
staken. Het kan nog wel enige tijd duren voordat de vredesmissie in
Darfur van start gaat, omdat er onduidelijkheid is over command en
control van de VN en de financiering. Leidt dit alleen tot vertraging of
loopt de missie als zodanig hierdoor gevaar? Zijn er nog andere mogelijkheden
dan de moeizame voortzetting van een door donoren gefinancierde
AMIS?

Volgens recente krantenberichten zijn verschillende internationale hulporganisaties
zoals Oxfam, Save the Children en Mercy Corps door het
toenemende geweld gedwongen, te stoppen met de hulp aan honderdduizend
mensen in het grensgebied met Tsjaad. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking
is van plan een bezoek te brengen aan Sudan. Kan hij
de druk opvoeren om te zorgen dat deze organisaties hun werk weer
kunnen doen?

Er zijn ook zorgen over de regionale effecten van het conflict in Darfur,
omdat rebellen steun zoeken in omringende landen. Kan Nederland extra
steun bieden aan organisaties die in deze regio werkzaam zijn om de
toenemende stroom vluchtelingen op te vangen? De Franse steun aan de
regeringen van Tsjaad en de Centrale Afrikaanse Republiek is ontoereikend
gebleken om de situatie te stabiliseren. Er moet ook aandacht
worden besteed aan de veiligheid van vluchtelingen in de kampen en de
gevolgen van seksueel geweld.

Nadere gedachtewisseling

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) stemt in
met de voorgestelde lijn wat betreft de manier en het moment waarop
mogelijke sancties worden toegepast. Welke resultaten denkt de minister
voor Ontwikkelingssamenwerking bij zijn bezoek aan Sudan langs diplomatieke
weg te kunnen behalen voor de organisaties die worden gehinderd
bij hun werk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari