Overleg over wandelwegen

woensdag 25 april 2007 11:06

De heer Cramer (ChristenUnie) vindt het vreemd dat het ministerie van
LNV geen meldingen heeft ontvangen van barrières in de hoofd-
infrastructuur, behalve bij en op het Pieterpad. Hij krijgt namelijk berichten
waaruit blijkt dat de praktijk anders is.

ProRail legt eenzijdig saneringsvoorstellen op aan wegbeheerders. Het
bedrijf dwingt gemeenten waarschijnlijk te vaak om spoorwegoverwegen
te sluiten door te dreigen met het mislopen van subsidie indien niet tot
sluiting wordt overgegaan. Hij pleit voor een procedure die vergelijkbaar
is met de spoorse doorsnijdingen en die met zich brengt dat het initiatief
meer van de wegbeheerders komt. Wat houdt de integrale risicoanalyse in
op grond waarvan de compensatievergoeding voor overwegprojecten is
bepaald? Er moeten eenduidige criteria komen voor het recreatieve
belang van een overweg.

Wandelaars weten niet altijd of landgoederen vrij toegankelijk zijn. Is de
minister van LNV bereid om de gegevens in de database in overleg met
het Wandelplatform per landgoed verder aan te vullen?

Kan de minister van VW garanderen dat wegbeheerders in voldoende
mate advies vragen aan de wandelorganisaties over het onttrekken van
een bepaalde weg aan de openbaarheid?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari