Overleg over de IJzeren Rijn

18-04-2007 11:53 18-04-2007 11:53

De heer Cramer (ChristenUnie) vraagt zich af waarom er eigenlijk nog
zoveel woorden nodig zijn om het standpunt van de Kamer duidelijk te
maken. Zijn er binnenkort voorstellen te verwachten om het spoor op het
traject Budel–Weert te verdubbelen, omdat het nu eenmaal tot het
hoofdnet behoort, zij het historisch? Hoe staat het met de uitvoering van
de motie op het punt van de eisen waaraan moet worden voldaan voordat
een spoorlijn in gebruik mag worden genomen? Zou er om te voldoen aan
de veiligheidseisen geen grootschalige sloop langs het historische tracé
nodig zijn?

Er wordt een kosten-batenanalyse uitgevoerd voor het hele tracé, maar is
dat het historische tracé of gaat de minister ervan uit dat er een alternatief
zal worden gevonden? En willen de Belgen eigenlijk alleen aansluiting op
het Nederlandse hoofdnet of willen zij per se het historische tracé? Duitsland
onderzoekt mogelijkheden voor alternatieven, maar de minister stelt
dat Nederland daarop alleen kan ingaan als de Belgen hier iets in zien.
Vanwaar deze lijdzame opstelling?

De heer Cramer kan zich niet voorstellen dat er zovele jaren gesproken
zou worden over een probleem dat eigenlijk heel gemakkelijk op te lossen
is, namelijk door het historische tracé niet te reactiveren, als er geen
dubbele agenda was.

Nadere gedachtewisseling
De heer Cramer (ChristenUnie) vreest dat de consequentie van de opstelling
van de minister is dat het historische tracé van de IJzeren Rijn gereactiveerd
zal moeten worden als er na onderzoek geen alternatieven blijken
te zijn die voor België aanvaardbaar zijn.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari