Overleg over armoede- en schuldenbeleid

23-05-2007 11:38 23-05-2007 11:38

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) is blij dat de staatssecretaris al druk bezig is om mensen met problematische schulden tegemoet te komen. Een wettelijk schuldsaneringstraject is een laatste redmiddel; problemen moeten zoveel mogelijk in een minnelijk traject worden afgehandeld. De effecten van een wettelijk traject blijken in de praktijk tegen te vallen. Wat is daarvan de oorzaak?

- Zijn de wachtlijsten bij de schuldsanering inmiddels weggewerkt? Wat is de gemiddelde duur tussen het moment van verzoek en de gang naar de rechter? Vaak lopen in die periode de schulden nog verder op. Kredietverstrekkers hebben hier ook een grote verantwoordelijkheid. Het alleen inzetten op wegnemen van schulden is symptoombestrijding en daarom is integrale schuldhulpverlening – inclusief nazorg – erg belangrijk

- Wat vindt de staatssecretaris van het idee om de huur- en zorgtoeslag voor mensen met schulden gedurende bepaalde tijd rechtstreeks over te maken aan de corporatie en de zorgverzekeraar?

- Hoe denkt de staatssecretaris de effecten van voorlichting te gaan meten? Is hij ook niet van mening dat er maatregelen moeten worden genomen die direct leiden tot een meer verantwoord uitgavenpatroon? Te denken valt aan een budgetteringscursus en informatie over inkomensondersteunende maatregelen voor mensen met een plotselinge inkomensterugval.

- Budgetteren moet onderdeel worden van het lesprogramma op middelbare scholen.

- Schuldenvrije mensen blijven nog 5 jaar lang geregistreerd. Dat levert soms grote beperkingen en veel frustraties op. Ziet de staatssecretaris mogelijkheden om deze situatie te veranderen, b.v. in de vorm van een voorwaardelijke BKR- registratie?

- Welke plannen heeft de staatssecretaris om kwetsbare groepen (b.v. mensen met een AOW-hiaat) duurzaam boven de armoedegrens te krijgen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari