Overleg over stemmachines

24-05-2007 13:16 24-05-2007 13:16

De heer Anker (ChristenUnie) vindt verkiezingen het hart van de democratie, zodat zorgvuldige organisatie daarvan essentieel is met het oog op het vertrouwen in de politiek.

- Ondanks dat de uitslag van de laatste verkiezingen betrouwbaar is, had er veel mis kunnen gaan. Er moeten eisen komen voor de fysieke beveiliging van stemmachines, het tegengaan van compromitterende straling en het transport. Waarom is er niet eerder aandacht geschonken aan de fysieke beveiliging?

- Volgens de staatssecretaris is het vertrouwen van de burger in verkiezingsproces en stemmachines onverminderd. Wat echter te denken van de inwoners van de gemeente Emmen, waar het nodige mis ging bij de laatste verkiezingen? In hoeverre worden medewerkers van stembureaus gestuurd en begeleid bij het inrichten van de stemlokalen en het gebruik van de stemcomputers? Hoe vindt de controle plaats? Wanneer komt het technische advies over de stralingsnorm in de regeling van voorwaarden voor goedkeuring van stemmachines?

- Burgers in 311 gemeenten hebben niet tijdig hun stempas ontvangen. Ook kunnen burgers twee keer stemmen als zij een stemkaart vinden die naar geslacht en leeftijd overeenkomt. Waarom deze minimale controle op identificatie van stemgerechtigden?

- Kiezers kunnen niet controleren op wie zij hebben gestemd. Slechts weinigen kunnen beoordelen of de stemmachines naar behoren functioneren. Een paper trail biedt, net als bij het stemmen in het buitenland, een goede oplossing. Waarom is de broncode zelfs niet bij het ministerie bekend? Bijvoorbeeld het hertellen moet toch door het ministerie gebeuren?

- Nederlanders in het buitenland geven de voorkeur aan stemmen via het internet. Daarbij blijven zich problemen voordoen met het tijdig ontvangen van de inlogcode via de post. Hoe worden de betrouwbaarheid en veiligheid van stemmen via internet vergroot? Komt er een onafhankelijke instantie die een oordeel moet geven over de betrouwbaarheid van technische voorzieningen in het buitenland?

- De afhankelijkheid van de Kiesraad van Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen behoeft aandacht. Wat vindt de staatssecretaris van het pleidooi van de Kiesraad voor een goedkeuringsprocedure? De programmatuur moet aan bepaalde eisen voldoen en onderling uitwisselbaar zijn.

- Chronisch zieken en gehandicapten moeten zelfstandig kunnen stemmen. Hoe worden de verkiezingen onder de aandacht gebracht van burgers met een lichamelijke of verstandelijke beperking? Wat doet de staatssecretaris om de fraudegevoeligheid van het stemmen door deze mensen tegen te gaan? Op stembureaus is meerdere malen discussie ontstaan over het uitbrengen van een stem door wilsonbekwamen. Hulp aan deze mensen bij het lezen van de stemmachine is geboden, maar niet toegestaan. Hoe vaak doen zich dergelijke problemen voor?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari