Overleg over het veiligheidsprogramma

woensdag 23 mei 2007 13:20

De heer Anker (ChristenUnie) vraagt waarom de uitvoering van de ISD-maatregel zo moeizaam op gang komt. Het is goed dat er in de Achtste voortgangsrapportage ruim aandacht wordt besteed aan beleid voor jeugdige delinquenten. Er gebeurt echter zo veel op dat terrein dat de regie zoek dreigt te raken. Stroomlijning is van belang. Kan de minister daar nader op ingaan?

Wat de ketencoördinatie betreft is een efficiencyslag gepleegd. Ingezet wordt op kwaliteit van de strafrechtketen. Leidt deze diepte-investering in kwaliteit tot een behoefte aan extra capaciteit?

Hoe kunnen de verschillen in de cijfers tussen de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) en het Nationaal Onderzoek Winkelcriminaliteit worden verklaard? Kan de minister meer duidelijkheid geven over de status van beide rapporten? Hoe verklaart de minister dat het aantal bedrijven dat preventieve maatregelen heeft genomen licht is afgenomen? De heer Anker sluit zich aan bij de vragen over de Oost-Europese bendes.

Nadere gedachtewisseling
De heer Anker (ChristenUnie) vraagt nogmaals naar de verschillen in cijfers tussen de onderzoeken naar criminaliteit in de detailhandel. Hoe verklaart de minister dat het aantal bedrijven dat preventieve maatregelen heeft genomen licht is afgenomen? Heeft de inzet op kwaliteit in de strafrechtketen een negatieve werking op het aantal zaken dat behandeld kan worden?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari