Vragen over Olympische kinderarbeid

14-06-2007 10:39 14-06-2007 10:39

Vragen van het lid Voordewind(ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Olympische kinderarbeid. (Ingezonden 14 juni 2007)

1
Kent u het bericht (1) over Olympische kinderarbeid, waarin melding wordt gemaakt van een rapport van Playfair waaruit zou blijken dat officiële
Olympische producten geproduceerd worden in Chinese fabrieken waar kinderarbeid plaatsvindt? Bent u op de hoogte van de inhoud van het
rapport, dat naast kinderarbeid ook melding maakt van andere «grove schendingen» van de rechten van arbeiders?
2
Deelt u de mening van Guy Ryder, topman van de Internationale Vakbondsfederatie, dat het een schande is voor de hele olympische beweging dat dergelijke overtredingen plaatsvinden in fabrieken met een olympische licentie? Zo neen, waarom niet?
3
Deelt u de mening dat juist een evenement als de Olympische Spelen, waar veel landen aan deelnemen die kinderarbeid afkeuren, vrij van kinderarbeid dient te zijn, en een podium biedt om een krachtig signaal te laten horen tegen kinderarbeid? Zo ja, wat is de rol van de Nederlandse regering hierin? Zo neen, waarom niet?
4
Welke mogelijkheden ziet u om het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan te sporen controle in te voeren op de merchandise? Welke mogelijkheden ziet u om het IOC aan te moedigen om handhaving te versterken van de naleving van de IOC-richtlijnen door gecontracteerde producenten?
5
Op welke wijze kunt u bilateraal en in Europese Unie-verband druk uitoefenen op de Chinese regering om kinderarbeid terug te dringen en kansen voor deze kinderen op onderwijs te vergroten?

Bron:
(1) Het Parool, 11 juni 2007

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari