Bijdrage debat over de participatietop

donderdag 21 juni 2007 10:53

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Voorzitter. De participatietop komt eraan. Vol verwachting klopt ons hart. Verwachtingsvol, omdat een cruciaal onderdeel van het coalitieakkoord nader geconcretiseerd zal worden. Het heeft even geduurd, maar de fractie van de ChristenUnie wil toch met blijdschap reageren op dit heuglijke feit. Het is nu aan de verantwoordelijke bewindslieden, de gemeenten en de sociale partners om te komen tot een door alle partijen gedragen akkoord. Zoals mijn fractiegenoot Slob bij het debat over het beleidsprogramma zei, moet het mogelijk zijn om met creatieve ideeën tot oplossingen te komen waarbij zowel werkgevers als werknemers baat hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het tot een goed einde zal komen. Mijn fractie kijkt dan ook uit naar deze volgende mijlpaal. De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor de kwetsbaren in deze samenleving. Daarmee zijn wij onder andere de verkiezingen ingegaan en dat zal voor ons een prioriteit blijven.

De ambitie is om 200.000 mensen aan het werk te helpen die nu nog ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Dit is nodig om het project Iedereen doet mee te kunnen realiseren. Dat willen wij van harte ondersteunen, maar wij houden wel scherp in de gaten dat mensen die een leven lang hard hebben gewerkt, niet tussen wal en schip vallen. Ontslagbescherming vormt voor ons een belangrijk punt. De fractie van de ChristenUnie zal daarom iedere ontwikkeling op dit gebied kritisch blijven volgen. Wij zijn daarom ook op voorhand niet gebonden aan welk voorstel en welke uitkomst dan ook van de participatietop. Ieder voorstel of iedere afspraak zullen wij vanuit onze eigen verantwoordelijkheid beoordelen. Dit impliceert dan ook dat de fractie van de ChristenUnie op geen enkele manier reeds akkoord is gegaan met de aantasting van het ontslagrecht.

Voorzitter. Ik wens het kabinet tot slot veel wijsheid toe. Het streven moet gericht zijn op een win-winsituatie voor alle partijen. Hierdoor ontstaat voor de komende jaren een goede voedingsbodem voor constructieve samenwerking tussen kabinet, gemeenten en sociale partners.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):
Ik begrijp iets niet. Mevrouw Ortega wenst het kabinet veel succes. Als ik het kabinet was, zou ik denken: dank je wel. Maar vervolgens zegt zij: op geen enkele wijze gaan wij akkoord met een aantasting van het ontslagrecht. Of zit er toch licht in die duisternis? Als dat zo is, dan heeft het volk er ook recht op om te weten waar die ruimte dan ligt.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Ik heb aangegeven dat wij op geen enkele manier op voorhand akkoord gaan met een aantasting van het ontslagrecht.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):
Wel achteraf? Dan gaat u wel akkoord? Ik ken u als een openhartig mens en de ChristenUnie als een openhartige partij. Is het dan niet mogelijk dat u het wat beter aangeeft, dat u nu al wat strenger aangeeft waar voor u de grens ligt. Dan kunt u echt uw zetels te gelde maken hier. En dan kan minister Donner daar rekening mee houden.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Zoals ik al heb gezegd, gaat het de ChristenUnie om het volgende. Wij willen op geen enkele manier dat de bescherming van kwetsbare mensen in onze samenleving aangetast wordt. Wat er ook komt uit de participatietop, op het moment dat wij dat gaan beoordelen, moet het in ieder geval in het voordeel zijn van alle partijen. Daar gaan wij voor en daar staan wij voor. Ik heb op dit moment geen kennis van wat er allemaal gaat komen. Daarom is onze fractie ook gewoon in afwachting van wat er gaat komen. Daarom zeg ik ook dat wij dat kritisch zullen beoordelen op basis van onze eigen verantwoordelijkheid.

De heer Ulenbelt (SP):
Blij te horen dat de ChristenUnie trouw blijft aan haar verkiezingsprogramma waarin staat dat hervorming van het ontslagrecht niet nodig is.
Op een gegeven moment was er in de pers sprake van dat de ChristenUnie een poging zou doen om te bemiddelen tussen de Partij van de Arbeid en het CDA. Kunt u ons iets wijzer maken? Of weet u daar helemaal niets van?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Ik ben niet op de hoogte van enige poging tot bemiddeling tussen de Partij van de Arbeid en het CDA.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari