Inbreng bij wijziging WEB en Wet studiefinanciering 2000

27-06-2007 13:27 27-06-2007 13:27

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen de wettelijke verankering van de urennorm beoogt evenals het loskoppelen van de sanctie op het niet naleven van de urennorm en de toekenning van studiefinanciering.

Deze leden vragen of de recente onderzoeken naar de voortgang van de implementatie van competentiegericht onderwijs in het MBO, de rol van het nieuwe leren en het belang van individuele begeleiding in de bestrijding van voortijdig schooluitval, geen ander licht zou kunnen werpen op de onderwijsactiviteiten die voor het voldoen aan de urennorm meegerekend mogen worden? Zo neen, waarom niet? Kan de regering toelichten of zij het al dan niet wenselijk vindt dat er een zekere minimale verhouding bestaat tussen de verschillende activiteiten die meetellen voor de urennorm, zodat in ieder geval een bepaalde mate van concrete individuele begeleiding wordt gewaarborgd?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari