Vragen over ontheemdenproblematiek Columbia

22-06-2007 13:46 22-06-2007 13:46

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Van Baalen (VVD), Voordewind (CU), Ferrier (CDA) en Peters (GroenLinks) aan de minister voor ontwikkelingssamenwerking over de ontheemdenproblematiek in Colombia. (Ingezonden 22 juni 2007)

1
Kunt u de Kamer informeren over de actuele ontwikkelingen rond de problematiek van ontheemden in Colombia?
2
Wat is uw huidige inzet met betrekking tot de problematiek van ontheemden in Colombia? Acht u deze inzet voldoende, gezien de enorme schaal en intensiteit van deze problematiek?(1) Bent u bereid, indien nodig, uw inzet op dit terrein te intensiveren, zowel financieel als anderszins?
3
In het licht van de motie-Ferrier c.s.(2), wat is de rol en wat zijn mogelijkheden van de UNHCR ten aanzien van ontheemden in Colombia?
4
In hoeverre worden in dialogen tussen de internationale gemeenschap (EU, e.a.) en de Colombiaanse overheid, de belangen van ontheemden meegenomen? Wat zijn hiervan tot nu toe de resultaten? Bent u bereid om er bij de Colombiaanse overheid op aan te dringen de rechten van ontheemden te erkennen en te garanderen?
5
Bent u bereid om de aanbevelingen die u onlangs ontving van een aantal hulporganisaties(3) in het kader van de «WWKidz-actie voor Colombia» in serieuze overweging te nemen en deze zo nodig te verwerken in uw beleid? Op welke wijze wilt u dit (financieel en anderszins) gestalte geven?

Bronnen
(1) Zie onder meer «Stille rampen», IKON, 30 mei 2007.
(2) 30 300 V, nr. 49, vergaderjaar 2005–2006: In deze motie is de regering verzocht om stappen te zetten op nationaal en internationaal niveau om de rol van de UNCHR inzake de bescherming van ontheemden te versterken en te onderzoeken of hiervoor financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden.
(3) Icco, War Child, Woord&Daad, IKV, etc.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari