Bijdrage voortgezet algemeen overleg over onderhoud van wegen

vrijdag 06 juli 2007 12:15

De heer Cramer: (ChristenUnie): Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat momenteel in het kader van de planstudie A6/A9 wordt gestudeerd op de inpassing van een verbrede A9 door Amstelveen;
overwegende dat bij deze planstudie een ondergrondse variant wordt overwogen waarbij boven het tunneldek woningen kunnen worden gerealiseerd;

overwegende dat na realisatie van de tunnel en de ontwikkelingen boven deze tunnel toekomstige infrastructurele uitbreidingen rond de A9 in Amstelveen niet meer te realiseren zijn;

overwegende dat parallel aan de A9 de succesvolle hoogwaardige ov-verbinding Zuidtangent rijdt;

overwegende dat de Zuidtangent tussen Schiphol en Amstelveen niet over een vrije baan beschikt maar gebruik maakt van de A9;
overwegende dat de Zuidtangent over de rest van het tracé vrijwel overal over een vrije baan beschikt;

verzoekt de regering, in de planstudie A6/A9 een variant te onderzoeken waarbij binnen de tunnel van de A9 ter hoogte van Amstelveen een vrij liggende ov-baan wordt gerealiseerd die zodanig is gedimensioneerd dat deze in de toekomst ook te benutten is voor een metro of lightrailverbinding,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Cramer en Haverkamp. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 76 (30800-A).


Bron: ongecorrigeerd verslag.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari