Bijdrage voortgezet algemeen overleg over synthetische drugs

donderdag 05 juli 2007 12:21

De heer Anker (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dien een motie in over financiële opsporingstrajecten.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in veel opsporingsonderzoeken naar drugsgerelateerde strafbare feiten geen financieel opsporingstraject wordt gevolgd;
constaterende dat als gevolg hiervan drugswinsten van soms grote omvang ongemoeid worden gelaten;

overwegende dat dergelijke winsten (kunnen) worden ingezet om de handel in verdovende middelen in stand te houden en/of uit te breiden en voorts dat dergelijke winsten (kunnen) worden omgezet in roerende en onroerende goederen;

overwegende dat het wenselijk is dat ook drugsgerelateerde misdaad niet loont en dat wederrechtelijk verkregen voordeel zoveel mogelijk wordt ontnomen;

verzoekt de regering, maatregelen te nemen die bevorderen dat in een substantieel groter aantal opsporingsonderzoeken naar drugsgerelateerde strafbare feiten een financieel opsporingstraject wordt gevolgd en de Kamer hierover in te lichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Anker, Teeven, Joldersma en De Wit. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 25 (23760).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari