Bijdrage voortgezet algemeen overleg over kolencentrales

05-07-2007 12:27 05-07-2007 12:27

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:
- de elektriciteitsbedrijven plannen hebben voor de realisering van een aantal nieuwe kolencentrales die extra CO2-uitstoot zullen genereren, waarvan onduidelijk is of deze effectief kan worden afgevangen, opgeslagen of worden gecompenseerd;

- het kabinet tegelijkertijd zeer ambitieuze doelstellingen heeft met betrekking tot energiebesparing, energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot;

- dat met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid de bouw van nieuwe energiecentrales, de mogelijkheden van energiebesparing en energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot zo veel mogelijk in samenhang dienen te worden beoordeeld;

- investeringen in nieuwe kolencentrales er niet toe mogen leiden dat de bijdrage van energiebedrijven aan andere onderdelen van de gewenste energiemix onder druk komt te staan;

verzoekt de regering om uiterlijk met de presentatie van het programma "Schoon en zuinig" tevens een evenwichtig pakket van afspraken met de energiesector aan de Kamer voor te leggen dat bijdraagt aan de kabinetsdoelstellingen met betrekking tot energiebesparing, energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Spies, Samsom en Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 80 (28240).

Bron: ongecorrigeerd verslag.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari