Bijdrage debat over de embargoregeling op Prinsjesdag

05-07-2007 13:27 05-07-2007 13:27

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Opnieuw debatteert de Kamer over de embargoregeling Prinsjesdag. Dat is jammer. Het is niet goed dat getouwtrek tussen kabinet en Kamer een traditie wordt. Het speelveld is duidelijk. De voorzitters van beide Kamers hechten aan een langlopende embargoregeling. Het kabinet is daarvoor bevreesd, omdat het bang is dat het embargo ontijdig wordt geschonden. Dat is in het verleden dan ook herhaaldelijk het geval geweest.

Daarmee is duidelijk dat het bij dit meningsverschil niet gaat over wenselijkheid van een embargo, maar de vraag over hoe dat zo kan worden ingericht dat het overeind blijft. Wij zijn blij dat het kabinet met die invalshoek instemt en een stap in de richting van de Kamer heeft gemaakt. De embargoregeling wordt dit jaar hersteld in de zin dat Kamerleden en media de stukken op Prinsjesdag om zeven uur in de ochtend krijgen uitgereikt.

Mijn fractie is blij met dit gebaar. Wij zijn echter voorstander van een verdergaande verruiming. In feite maakt allen herstel van de oude embargoregeling het mogelijk om direct na Prinsjesdag algemene beschouwingen te houden. Het zou beter zijn als wij het daartoe kunnen leiden.

Wij beseffen dat het kabinet het tijdstip van verzending bepaalt, maar het zou goed zijn als Kamer en kabinet elkaar wat meer in het midden zouden kunnen vinden. Als dit dan niet zou blijken te werken, kunnen Kamer en kabinet altijd opnieuw met elkaar in overleg treden om te bezien wat op dat moment wijsheid is.

Ik wacht de antwoorden van de premier af, maar niet dan nadat opgemerkt te hebben dat de handhaving van het embargo -- welke termijn daarbij ook gehanteerd wordt -- niet alleen een verantwoordelijkheid is van de Kamer, maar ook van het kabinet. Ik verzoek daarom nog eens te bevestigen dat de afspraken over terughoudendheid van kabinetsleden over de inhoud van het te presenteren beleid ook dit jaar gehandhaafd worden.

Tweede termijn
De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Wij moeten constateren dat de argumenten uitvoerig gewisseld zijn. De minister-president heeft aangegeven dat ook de kabinetsleden terughoudend zullen zijn over de inhoud van het beleid. Ik benadruk dat wij goed beseffen dat het het kabinet is, dat het tijdstip van verzending bepaalt. Wij zullen ons op de motie beraden.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari