Bijdrage voortgezet algemeen overleg over netwerkaanpak spoor

05-07-2007 13:37 05-07-2007 13:37

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Misschien ben ik wel de laatste die vandaag een motie indient.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat oplossing van capaciteitsknelpunten op de spoorverbinding Amsterdam Sloterdijk - Uitgeest in de Landelijke markt- en capaciteitsanalyse Spoor wordt onderzocht als onderdeel van de corridor Alkmaar - Eindhoven;

overwegende dat op deze verbinding stoptreinen en intercity's op dit moment gebruikmaken van hetzelfde spoor, wat leidt tot capaciteits- en punctualiteitsproblemen;

overwegende dat de Zaanstreek nog niet is aangesloten op het Amsterdamse metronetwerk;

verzoekt de regering, in het kader van de Landelijke markt- en capaciteitsanalyse Spoor voor de spoorverbinding Amsterdam Sloterdijk - Uitgeest als alternatief voor mogelijke spooruitbreiding de aanleg van een metro Amsterdam West - Zaanstreek te onderzoeken die het sprintervervoer op de Zaanlijn kan overnemen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor intercity's op deze corridor,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Cramer. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 79 (29644).

Bron: ongecorrigeerd verslag.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari