Overleg over de HSL-Zuid

donderdag 24 mei 2007 14:10

De heer Cramer (ChristenUnie) heeft twijfel over de uitkomst en geeft ter
onderbouwing een terugblik. Hij vraagt zich af of de Kamer niet op het
verkeerde been is gezet met ERTMS en of het onvoldoende is geregeld dat
de treinen met 300 km/u naar België zouden kunnen rijden.
Met de openhartige brief bij de voortgangsrapportage creëert deze
minister een trendbreuk. Hij hoopt wel dat de minister in september
duidelijkheid geeft, onder andere een onderbouwing van beslissingen.
Tenslotte wordt de Kamer gevraagd om in te stemmen met de extra
kosten.

Het is toch vanzelfsprekend dat voor ingebruikneming de evacuatieprocedure
met HSA in de praktijk getest wordt? Wanneer wordt er overeenstemming
verwacht over de overgang Den Haag-Breda-België?

Het ERTMS-rapport is buitengewoon kritisch aangaande de projectaansturing:
er was geen overall beeld. Moet op basis hiervan niet ernstig
gevreesd worden voor de andere grote projecten? Hoe kan de voortgang
dus in het HSL-project veranderd worden?

Waarom wordt het noordelijke deel van het tracé in gebruik genomen?
Het grootste probleem is toch de grensovergang? Waarom kan er niet tot
Breda gereden worden?

HSA zal een overzicht geven van de kosten van het tijdelijk rijden. Dit is
weer een potentiële aanslag op de risicoreservering. Je kunt dan wachten
op een claim.

De oproep aan de minister is om bij de NS heel zwaar aan te zetten dat de
Benelux-trein blijft rijden.

De commissie geeft de minister het signaal dat hij er echt bij stil moet
staan wat er aan de hand is.

Nadere gedachtewisseling

De heer Cramer (ChristenUnie) vindt dat de minister veel onrust heeft
weggenomen. De vraag van veel toekomstige reizigers is of zij een plaats
in de HSL moeten reserveren. Het is beter om de bespreking van de brief
die de minister eind juni naar de Kamer stuurt, over het zomerreces heen
te tillen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari