Overleg over de evaluatie van de Gaswet

donderdag 28 juni 2007 14:42

De heer Cramer (ChristenUnie) is in algemene zin voorstander van netbeheer door de overheid. Al is hij geen principiële tegenstander van splitsing, hij vindt het hiervoor te vroeg in het licht van de stand van zaken in de buurlanden en bovendien te riskant vanwege de cross border leases.

In de motie-Doek/Sylvester ziet de heer Cramer de wensen en bezwaren van zijn fractie weerspiegeld. Inmiddels hebben acht EU-lidstaten bij de Europese Commissie aangedrongen op een richtlijn. Dat is onvoldoende, zeker omdat grote landen als Frankrijk en Duitsland felle tegenstanders van splitsing zijn. Welke verwachtingen koestert de minister? Welke vormen van splitsing worden door de lidstaten nagestreefd? Is er inmiddels meer duidelijkheid over de juridische risico's van de cross border leases en welke risico's acht de minister aanvaardbaar? De zorgen van de ChristenUnie hierover worden door meerdere provincies gedeeld. Is de minister hierover met hen in overleg? De minister blijkt bereid om met de Nederlandse energiebedrijven mee te denken over een goede uitgangspositie op de Europese energiemarkt, maar hoe komt zij tegemoet aan hun zorgen over hun huidige achterstandspositie?

De minister somt een aantal kernachtige argumenten op voor splitsing, maar voor de heer Cramer leven er nog onduidelijkheden. Waarop baseert de minister dat het groepsverbod Nederlandse bedrijven helpt bij internationalisering? Teruglevering van duurzaam opgewekte stroom dient inderdaad altijd mogelijk te zijn, maar weigering is reeds nu niet toegestaan; het is dus zaak om meer in te zetten op toezicht en handhaving. Geavanceerde technische mogelijkheden kunnen worden benut, zoals slimme installaties die niet alleen stroom leveren, maar ook ontvangen.

Verder wil de heer Cramer weten hoe splitsing volgens de minister de duurzaamheid van de Nederlandse energievoorziening bevordert; worden investeringen in duurzame installaties daardoor niet juist bemoeilijkt? Zullen aan het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom eisen worden gesteld? Ook ziet hij de nodige onduidelijkheid over de precieze bepaling van het moment waarop de onafhankelijkheid van het netbeheer in gevaar is, terwijl duidelijkheid hierover essentieel is voor een goede bedrijfsvoering. De heer Cramer vraagt de minister om een notitie waarin wordt uiteengezet hoe zij in de toekomst met de motie-Doek/Sylvester denkt om te gaan, eventueel in combinatie met de desbetreffende DTe-rapportage die is voorzien voor 1 november.

De NMa heeft onlangs aangekondigd dat zij deze zomer met aangepaste kaders komt voor de tarieven van elektriciteit en gas voor de periode 2008-2010. Hiermee wordt duidelijk dat het toezicht zich aan de recente ontwikkelingen aanpast. Wat vindt de minister daarvan? De minister stelt dat het toezicht op de motie-Doek/Sylvester erg omvangrijk is. Zegt dit iets over de capaciteit van de toezichthouders DTe en NMa?

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari