Overleg over de schelpdiervisserij

06-06-2007 15:21 06-06-2007 15:21

De heer Cramer (ChristenUnie) denkt dat de discussie over aanvaardbaarheid van schelpdiervisserij ook de komende jaren voortduurt. Uitgangspunt moet zijn dat niet alle economische activiteiten in natuurgebieden afgebouwd hoeven te worden. De voortgangsrapportage laat zien dat er gezocht wordt naar aanpassingen in de richting van een duurzame schelpdiervisserij.

- De innovatieve ontwikkeling van mosselzaadvanginstallaties (mzi’s) valt in goede aarde. Het productschap vis vindt dat er sprake is van een ongelukkige locatiekeuze, zodat visserijoppervlak aan andere sectoren wordt onttrokken. Kunnen de bedrijfsorganisaties deze problemen niet zelf oplossen?
- De gesloten kweeksystemen bieden eveneens meer zicht op duurzaamheid. Mengt de regering zich in de consultatieronde van de Europese Commissie over dit onderwerp? Kan de Kamer hierover worden geïnformeerd?
- De effecten van de gebiedssluiting zijn na onderzoek niet eenduidig. Voortgezet onderzoek is dan ook nodig.
- De uitkoop van 22 schepen bij de mechanische kokkelvisserij was een majeure operatie. Hoe verhoudt de productieomvang en milieudruk van de mechanische kokkelvisserij zich tot die van de 30 vergunningen voor handkokkelvisserij? Zou het uitgeven van enkele vergunningen meer tot onoverkomelijke problemen leiden? Is het nachtvissen in de handkokkelvisserij aan beheersregels gebonden? Had bij de toewijzing van vergunningen geen groter gewicht toegekend moeten worden aan de arbeidsduur in de sector? Wordt er van sommige vergunningen geen gebruik gemaakt? Ligt daar geen oplossing?
- De uitruil tussen spisula- en ensis-vergunningen kan de goedkeuring wegdragen. Daarbij gaat het immers om een verlichting van de milieudruk.
- Hebben er proeftoetsingen in de schelpdiervisserij plaatsgevonden aan de MSC-criteria (Marine Stewardship Council)? Dit kan leerzaam zijn tegen de achtergrond van de discussie over duurzaamheid.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari