Overleg over het mestbeleid

27-06-2007 16:14 27-06-2007 16:14

De heer Cramer (ChristenUnie) constateert dat het deelonderzoek ex-post milieukwaliteit is gebaseerd op gegevens uit 2005 en eerder. Wordt met gegevens van onder de oude wet de nieuwe mestwetgeving geëvalueerd?
- Blijft het stelsel van productierechten bestaan? Met dit stelsel blijft de omvang van de veestapel beheersbaar.
- De stikstofgebruiksnormen voor akker- en tuinbouwgewassen moeten zo goed mogelijk worden onderbouwd. Dit vraagt om maatwerk. Is de kennis daarvoor voldoende actueel?
- Als Nederland weer kan aantonen dat derogatie gerechtvaardigd is, kan er dan naar gestreefd worden dat deze derogatie regulier beleid wordt, zodat de lasten van onderzoek en monitoring die met de aanvraag steeds gepaard gaan, gereduceerd kan worden?
- Kunnen de kosten van mestafzet minder worden als er in de toekomst meer zekerheid over het mestbeleid is?
- Hoe vinden de metingen in het kader van de Nitraatrichtlijn in andere EU-lidstaten plaats? Hoe wordt daar omgegaan met toetsdiepten?

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari