Inbreng bij wijziging voertuigreglement

05-09-2007 10:49 05-09-2007 10:49

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de ontwerp amvb houdende wijziging van het Voertuigreglement op een aantal punten van
uiteenlopende aard en de daarbij behorende nota van toelichting. Zij hebben de volgende vragen:

Rolstoelinzittendenbeveiligingssystemen
Door middel van het besluit wordt de eis in het Voertuigreglement opgenomen dat personenauto’s en bedrijfsauto’s die na 1 januari 2008 in gebruik zijn genomen en zijn ingericht voor het vervoer van passagiers in een rolstoel wat de bevestiging van de rolstoel of rolstoelen en de inzittende(n) daarvan betreft moeten voldoen aan bij ministeriele regeling vast te stellen technische eisen. Genoemde leden hechten belang aan de veiligheid van rolstoelinzittenden en onderschrijven daarom deze wijzigingen die zorgen dat onverantwoorde en onveilige situaties uit de huidige praktijk worden voorkomen.

Genoemde leden zouden in aansluiting daarop willen weten waarom er geen technische eisen aan de rolstoelen zelf worden gesteld. Zij hebben vernomen van de stichting Vast = Beter en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland dat door het ontbreken van deze eisen het in de toekomst kan blijven voorkomen dat rolstoelen vervoerd worden die met de beschikbare, goedgekeurde rolstoelvastzetsystemen onmogelijk veilig vast te zetten zijn of de veiligheidsgordel niet juist kan worden aangebracht. Deelt de minister de mening van de CG-Raad dat het noodzakelijk is dat aan de rolstoelen zelf, voor zover deze gebruikt worden voor vervoer van een inzittende per auto, de eis wordt gesteld dat de inzittende zichzelf veilig met een gordel kan (laten) vastzetten? Zou bijvoorbeeld het voldoen aan de ISO-norm 7176-19, die in die voorwaarde voorziet, niet verplicht moeten worden? Hoe vaak worden momenteel rolstoelen verstrekt die nog niet aan deze norm voldoen?

De stichting Vast = Beter heeft voor bestaande rolstoelen een voorstel opgesteld dat kan worden opgenomen in artikel 59 van het RVV om zo aanvullende prestatie-eisen aan bestaande rolstoelen te stellen. Genoemde leden zouden graag willen weten of de minister bereid is dit voorstel (zie bijlage) over te nemen met daaraan gekoppeld een overgangstermijn.

Verlichte transparanten
In het nieuwe artikel 5.18.36a mogen alleen nog aangewezen motorrijtuigen inwendig verlichte transparanten voeren. Hieronder vallen ook taxi’s. Het is de genoemde leden opgevallen dat in dit artikel lesvoertuigen niet worden genoemd. Is het de minister bekend dat er rijscholen zijn die momenteel verlichte transparanten voeren mede met het oog op de verkeersveiligheid? Deelt de minister de mening van deze rijscholen dat verlichte transparanten voor lesvoertuigen ’s avonds kunnen bijdragen aan een goede zichtbaarheid van deze auto’s en dat het daarom wenselijk is om onder lid twee toe te voegen: “f. lesvoertuigen”?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari