Overleg over marktwerking in het stads- en streekvervoer

woensdag 27 juni 2007 15:05

De heer Cramer (ChristenUnie) stelt dat zowel naar de belangen van de
reiziger als van de vervoerder gekeken dient te worden.

De Europese verordening staat aanbesteding toe maar het hoeft niet. De
staatssecretaris wil de aanbestedingsplicht handhaven. De heer Cramer
steunt dat. Een goed openbaar vervoer vereist een goede regie. Bovendien
moeten er goede reisfaciliteiten zijn. Hoe denkt de staatssecretaris
een en ander te regelen, ook over concessiegebieden heen?

De heer Cramer meent dat de gemeenten en de stadsregio’s moeten
besluiten tot een aanpassing van de organisatiestructuur van de GVB’s
(gemeentelijke vervoersbedrijven). De GVB’s en de gemeentebesturen zijn
zodanig verweven dat zij op dit moment moeilijk uit elkaar getrokken
kunnen worden. Is het mogelijk om het rijden van de dienstregeling aan te
besteden en de primaire verantwoordelijkheid voor de infrastructuur wel
te houden bij de gemeenten of bij een onafhankelijke partij die dat regelt?
Openbaar vervoer is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de
overheid moet zorgen voor een goed systeem van landelijk dekkend openbaar
vervoer.

De staatssecretaris heeft volkomen gelijk als het gaat om het aanbesteden
van het busvervoer. Daarover is uitgebreid gesproken en de betreffende
bedrijven zijn al heel lang daarvan op de hoogte. Veel is al aanbesteed, nu
de grote steden nog.

Er is echter wel een dilemma als het gaat om de railgebonden bedrijven.
De heer Cramer zou daarom de discussie willen splitsen. Wat vindt de
staatssecretaris daarvan?

Als een bedrijf goed presteert, moet het bonuspunten kunnen verdienen
voor het continueren van de concessie en langjarige investeringen in
goed materieel te borgen.

De heer Cramer meent dat de zeggenschap van reizigers en consumentenorganisaties
vergroot dienen te worden. Momenteel wordt te weinig
aandacht besteed aan hun adviezen. Hoe denkt de staatssecretaris dit te
verbeteren?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari