Overleg over staatkundige vernieuwing

04-07-2007 16:09 04-07-2007 16:09

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) is van mening dat in de voortgangsrapportage
nog weinig zichtbaar is over verbetering van de sociaaleconomische
situatie op de Antillen.
– Wat is de stand van zaken met betrekking tot Curac¸ao?
– In de voortgangsrapportage staat dat de projectgroep voor rechtshandhaving,
rechtspleging en constitutionele zaken wordt gezocht
naar praktische oplossingen om invulling te geven aan de afspraken.
Wat houdt dit concreet in?
– Hoe wordt het Deltaplan Onderwijs gemonitord?
– Is met de BES-eilanden gesproken over de concrete invulling van het
Sociaal-Economisch Initiatief (SEI)?
– Waarom gaat voor Bonaire de ondersteuning met betrekking tot het op
orde brengen van het financiële beheer niet na de zomer van start en
voor Saba en Sint Eustatius wel?
– Wat is de stand van zaken met betrekking tot de rapportage over het
opzetten van een Overheidskredietbank als toezichthouder in de uiteindelijke
situatie? Wat is de relatie met de Bank Nederlandse Antillen?
– Hoe groot acht de staatssecretaris het risico dat het uitbesteden van
taken met betrekking tot de transitie van Sint Maarten oplevert?
– Wat is de reactie van de Bank van Aruba op het voorstel inzake het
toezicht op beleggingsinstellingen?
– Hebben Sint Maarten en Curac¸ao een stem in de keuze voor de status
van de BES-eilanden

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari