Overleg over het spoor

donderdag 05 juli 2007 16:14

De heer Cramer (ChristenUnie) dankt de minister voor de inspanning om
te komen tot reistijdverkorting. Het is een goede zaak dat de invloed van
nieuwe stations op de reistijden in het vervolg in het beleid zal worden
meegewogen. De benadering kan ook omgedraaid worden. Bij nieuwe
stations zouden standaard inhaalsporen aangelegd kunnen worden,
afhankelijk van het aantal treinen op een traject. Dan hoeven nieuwe
stations voor stoptreinen geen negatief effect te hebben op de intercitydienstregeling.
Wat vindt de minister hiervan?

De verbeteringen in de dienstregeling 2008 vallen in goede aarde. Deze
dienstregeling moet meer ambitie bevatten om nog meer reizigers in de
trein te krijgen. In de brief van de minister worden frequentieverhogingen
aangekondigd, maar die worden nog niet in 2008 doorgevoerd. Wat vindt
de minister ervan om op die drukke trajecten waar er ruimte is de dienst
uit te breiden in de spits? Is de minister bereid om met de NS te onderzoeken
of, vooruitlopend op het actieplan dat momenteel wordt opgesteld,
waar mogelijk hogere frequenties te bieden?

De gang van zaken rond de vertraging bij de bouw van nieuwe stations is
vreemd. Wat is de oorzaak van de vertragingen bij de bouw van het
station Amsterdam Sloterdijk Hemboog en van het extra perron in Baarn?
De situatie in Baarn baart zorgen, zowel met betrekking tot de reistijd als
de veiligheid. De reizigers zijn tien minuten langer onderweg. De NS ziet
geen mogelijkheden om dit te verbeteren. Waarom wordt niet gekozen
voor een treinsysteem in het Gooi met hoge frequenties? Dit kan wellicht
niet meer voor 2008 doorgevoerd worden. Wordt dit in het LMCA (Landelijke
Markt- en Capaciteitsanalyse) meegenomen? Over de veiligheidssituatie
bij Baarn heeft de ChristenUnie-fractie Kamervragen gesteld.

Aanpassing van het ATB-systeem op deze plek zou een verdere verslech-
tering van de dienstregeling betekenen, wat niet ten goede komt aan de
veiligheid. De minister heeft aangegeven hierover in overleg te zijn. In de
beantwoording wordt niet verwezen naar artikel 17, lid 3, uit de Regeling
spoorverkeer. Volgens dit artikel vereist de problematiek bij Baarn expliciete
instemming van de minister, gezien de aanmerkelijke invloed op de
gebruiksmogelijkheden van de vervoerder. Heeft de minister zijn standpunt
al bepaald? Wanneer wordt de Kamer hierover geïnformeerd?

De heer Cramer is niet overtuigd door de argumenten van de NS met
betrekking tot het verdwijnen van de Beneluxtrein. De NS stelt dat met
high speed een uitstekende dienstverlening wordt geboden en dat ter
compensatie van het schrappen van de Beneluxtrein op ontbrekende
schakels verbeteringen worden aangebracht. Op de verbinding
Dordrecht–Antwerpen is sprake van een sterke achteruitgang. Het kan
toch niet de bedoeling zijn dat er in de toekomst één keer per uur een
boemeltje op en neer rijdt tussen Roosendaal en Antwerpen, terwijl het
ministerie conform een door de Kamer aangenomen motie bezig is te
onderzoeken hoe grensoverschrijdende verbindingen kunnen worden
uitgebreid en worden gekoppeld aan binnenlandse dienstregelingen? Wat
is de reactie van de minister hierop?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari